Straks klar til bruk

De digitale redningshjelperne fra Mercedes-Benz.

Straks klar til bruk

De digitale redningshjelperne fra Mercedes-Benz.

Riktig innsikt for raskest mulig redning.

For å bistå redningsmannskapene best mulig på ulykkesstedet har Mercedes-Benz utviklet egne digitale redningshjelpere. I nødsituasjoner bringer de klarhet i alle sikkerhetsrelevante detaljer på kjøretøyet – og gir på den måten livreddende fordeler i løpet av sekunder.

De digitale redningshjelperne fra Mercedes-Benz virker perfekt sammen: Redningsetiketten med QR-kode viser direkte til det rette redningskortet for kjøretøyet. Rescue Assist-appen for smarttelefoner og nettbrett inneholder i tillegg til redningskortene også tredimensjonale visninger av kjøretøyet – nå også offline, i tilfelle det ikke skulle være mobildekning på ulykkesstedet.

Samlet gir dette riktig innsikt og verdifull tidsbesparelse når hvert sekund teller.

Omfattende informasjon om våre biler og deres sikkerhetssystemer finner redningspersonellet i vår veiledning.

Last ned nå:
Download Veiledning for redningspersonell personbil (PDF, 12 MB)

Leitfaden Titelbild

Redningsetiketten

Mercedes-Benz redningsetikett: bidrar til sikkerheten din. Tilgjengelig for alle Mercedes-Benz og smart personbiler fra produksjonsåret 1990.

Redningsetiketten fra Mercedes-Benz.

Når uhellet er ute, er det avgjørende å ha rask tilgang til riktig redningskort. Til dette formålet har Mercedes-Benz som første bilprodusent utviklet en redningsetikett med QR-kode. Etikettene klebes på innsiden av tanklokkdekselet samt på den motsatte B-stolpen – to punkter på bilen som ifølge statistikken forblir nærmest uskadet ved fleste ulykker. Når redningsmannskapene skanner QR-koden på etiketten, kommer de rett til det riktige redningskortet for det aktuelle kjøretøyet via nettbrett eller smarttelefon.

I hver eneste nye Mercedes-Benz personbil, varebil, Fuso og smart er det plassert to etiketter med en QR-kode – på innsiden av tanklokkdekselet samt på motsatt B-stolpe.

De identifiserer bilen entydig, gjør basisinformasjon om bilen raskt synlig og leder automatisk videre til riktig nettside med det kjøretøyspesifikke redningskortet.

Denne informasjonen kan redde liv, for i nødsituasjoner må alle grep sitte og hvert sekund er dyrebart når personer skal reddes på ulykkesstedet.

„På alle kjøretøy er det visse områder hvor man ikke kan kutte uten å sette passasjerer og seg selv i fare. Derfor må man kunne få denne livsviktige informasjonen også fra utsiden. Vi sparer dermed verdifull tid på stedet. Ofte teller hvert sekund og enhver støtte er dyrebar.“

Oliver H., brannmann, i et intervju med Mercedes-Benz om den nye redningsetiketten.

Rescue Assist-app

Rask og målrettet hjelp takket være ny app for nettbrett og smarttelefoner: I nødsituasjoner får redningsmannskapene direkte tilgang til det riktige redningskortet for kjøretøyet. Også de mest moderne 3D-visninger i Virtual- eller Augmented-Reality-modus bidrar ekstremt raskt til avgjørende innsikt. Her får du din gratis Rescue Assist-app:

Merk: Rescue Assist App er midlertidig utilgjengelig for nedlasting i Stores på grunn av vedlikeholdsarbeider.

Rescue Assist-appen fra Mercedes-Benz

Rescue Assist-appen fra Mercedes-Benz gir rask tilgang til viktig informasjon: Skann simpelthen den aktuelle QR-koden med kameraet på smarttelefonen eller nettbrettet eller velg kjøretøyet via valgmenyen i appen. Og allerede da åpnes det riktige redningskortet. Rescue Assist-appen fra Mercedes-Benz inneholder alle sikkerhetsrelevante komponenter, slik som kollisjonsputer, batterier, strøm- og drivstoffledninger samt tanker til drivstoff, olje og gass. For el- og hybridkjøretøy er også alle høyspentkomponenter tydelig avmerket.

Nettbrettvisning i VR-modus

Aktiv online og offline - alltid oppdatert

En annen fordel ved Rescue Assist-appen fra Mercedes-Benz er at alle data i den er tilgjengelige også offline. Etter at du har lastet ned og installert appen trenger du ikke internettilgang for å kunne bruke den. Når smarttelefonen eller nettbrettet med denne appen befinner seg innenfor et aktivert trådløst nettverk (WLAN) og nye redningskortdata foreligger, oppdateres dataene i appen automatisk. Appen er tilgjengelig på 24 språk for iOS- og Android-enheter.

Nettbrettvisning i AR-modus

Redningskortet

Vi setter nye standarder innen sikkerhet: Redningskort fra Mercedes-Benz inneholder alle kjøretøyspesifikke skisser med all bergingsrelevant informasjon. Dette gir redningsmannskapene avgjørende innsikt - og bidrar til at de i bilen kan berges raskere.

Redningskortet er internasjonalt anerkjent. Det ble utviklet av ADAC og VDA (Verband der Automobilindustrie) og gjør det lettere å redde ulykkesofre ut av en bil. Det inneholder kjøretøyspesifikke skisser med all redningsrelevant informasjon: modell, serie og produksjonsår, spesielle kjennetegn ved karosseri og konstruksjonsdetaljer, kollisjonsputenes og batteriets plassering, samt spesifikk informasjon om de alternative driftstypene.

Pålitelige beskyttelsessystemer hører uten tvil til det viktigste utstyret på moderne biler. Men i nødsituasjoner gir de redningspersonellet en stor utfordring. Hvis det sitter fastklemte personer i bilen etter en ulykke, må man først finne ut av hvor man kan bruke redningssakser og spredere. Hvor finnes det kollisjonsputer som ikke er utløst, tanker eller elektriske ledninger som kan være en fare for redningspersonellet og personene i bilen? Redningskortet har denne informasjonen klar og sparer på den måten livsviktig tid under bergingen.

Redningskortet får du direkte på denne siden. Du velger ganske enkelt biltype, modell og serie – og riktig redningskort er straks klar til nedlasting.

Her finner du riktig redningskort.

Velg bilen din her, så ledes du direkte videre til det aktuelle redningskortet.

Kontakt.

Tilbyder

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Telefon: +49 711 17 0
E-post: dialog.mb@daimler.com

representert ved styret:
Ola Källenius (styreleder), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Frank Lindenberg, Markus Schäfer, Britta Seeger

Leder av bedriftsforsamlingen: Manfred Bischoff

Handelsregisteret i Amtsgericht Stuttgart, nr. HRB 762873
MVA-nummer: DE 32 12 81 763

Forsikringsformidlerregister (www.vermittlerregister.info): Registernr. D-N5VM-4IM0N-23

Løyvefritak etter § 34d Abs. 3 GewO, tilsynsmyndighet: IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, www.ihk-stuttgart.de

Medlem av Industri- og handelskammer Stuttgart, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart

Yrkesbetegnelse: Forsikringsagent med tillatelse etter § 34d Abs.3 GewO; Forbundsrepublikken Tyskland 

Yrkesrettslige bestemmelser:
- § 34d Gewerbeordnung (tysk lov om næringsvirksomhet)
- §§ 59 - 68 VVG (tysk lov om forsikringsavtaler)
- VersVermV (tysk forordning for forsikringsformidling og -rådgivning)

De yrkesrettslige bestemmelsene for Tyskland kan hentes opp og leses på hjemmesiden til Bundesministerium der Justiz og juris GmbH, www.gesetze-im-internet.de.

Tilbyder: Finanzdienste

Utgiver:
Mercedes-Benz Bank AG 
Siemensstraße 7
70469 Stuttgart

Telefon: 0711 2574 0
Telefaks: 0711 2574 8005

E-post: kundenservice@mercedes-benz-bank.com

Ansvarlige tilsynsmyndigheter:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
og
Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt a.M.

Europäische Zentralbank
Sonnemannstr. 20, 60314 Frankfurt a.M.

Mercedes-Benz Bank AG, Stuttgart, innført i handelsregisteret ved Amtsgericht Stuttgart under HRB-Nr.:22 937
Mva.-ID: DE-811 120 989
BIC: MEBEDE6SDCB

Bankforbindelse: Commerzbank AG, Stuttgart
IBAN: DE22600800000960028000
BIC/SWIFT: DRESDEFF600

Forsikringsformidlerregister (www.vermittlerregister.info): Registernr. D-HIEM-XM7SI-10
Tillatelse etter § 34d Abs. 1 GewO, tilsynsmyndighet: IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, www.ihk-stuttgart.de 

Medlem av Industri- og handelskammer Stuttgart, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart 

Yrkesbetegnelse: Forsikringsagent med tillatelse etter § 34d Abs. 1 GewO; Forbundsrepublikken Tyskland 

Yrkesrettslige bestemmelser:
- § 34d Gewerbeordnung (tysk lov om næringsvirksomhet)
- §§ 59 - 68 VVG (tysk lov om forsikringsavtaler)
- VersVermV (tysk forordning for forsikringsformidling og -rådgivning)

De yrkesrettslige bestemmelsene for Tyskland kan hentes opp og leses på hjemmesiden til Bundesministerium der Justiz og juris GmbH, www.gesetze-im-internet.de.

Ansvarlig med representasjonsrett: 

Styret: Franz Reiner (styreleder), Andreas Berndt, Andree Ohmstedt, Benedikt Schell, Marc Voss-Stadler

Leder av bedriftsrådet: Klaus Entenmann

Mekling i forbrukertvistesaker:Mercedes-Benz Bank AG deltar i tvisteløsningsmekanismen til forbrukertvistkontoret "Ombudsmann der privaten Banken" (www.bankenombudsmann.de). Der kan forbrukeren ringe ombudsmannen for de private bankene for å løse en tvist. Nærmere bestemmelser fremgår av prosedyrereglene for mekling ved kundeklager i den tyske banknæringen, som ligger på www.bankenverband.de. Klagen sendes i tekstformat (f.eks. som brev, telefaks eller e-post) til kontoret for kundeklager i Bundesverband deutscher Banken e.V., Postfach 040307, 10062 Berlin, faks: (030) 1663-3169, e-post: ombudsmann@bdb.de

_____________________________________________________


Mercedes-Benz Leasing GmbH

Siemensstraße 7
70469 Stuttgart

Telefonnummer: 0711 2574-0
Faksnummer: 0711 2574-8005

E-post: kundenservice@mercedes-benz-bank.com

Ansvarlige tilsynsmyndigheter: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108,
53117 Bonn
og
Marie-Curie-Str. 24-28,
60439 Frankfurt a.M.

Europäische Zentralbank
Sonnemannstr. 20,
60314 Frankfurt a.M.

Ansvarlig med representasjonsrett: 

Selskapsledelse:
Franz Reiner, Andreas Berndt, Andree Ohmstedt, Benedikt Schell, Marc Voss-Stadler

Registergericht Stuttgart HRB 3913
USt.-ID-nr.: DE 811 121 012
IBAN: DE14600800000907177500
BIC/SWIFT: DRESDEFF600

Mekling i forbrukertvistesaker:

Mercedes-Benz Leasing GmbH er hverken forpliktet eller beredt til å delta i tvisteløsningssaker i meklingsinstanser.

_____________________________________________________


Kontakt:

Servicetelefon for privatkunder: Leasing/Finansiering/Forsikring
Telefonnummer: 0681 96595010
Faksnummer: 0681 96595015

Servicetelefon for bedriftskunder: Leasing/Finansiering/Forsikring
Telefonnummer: 030 868755755
Faksnummer: 030 868755756

Mandag–fredag: 8.00–20.00
Lørdag: 8.00–16.00

Cookies

Merknader om bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og lignende programvareverktøy som HTML5 Storage eller Local Shared Objects (samlet "Informasjonskapsler"), for å registrere dine bruksinteresser og spesielt populære områder til våre nettsider, og med denne informasjonen forbedre utformingen av nettsidene og gjøre de mer brukervennlige.

1. Funksjoner og bruk av informasjonskapsler

 • Informasjonskapsler er små filer, som legges inn på din datamaskin, bærebare datamaskin eller mobile enhet av en nettside som du besøker. Ut fra dette kan f.eks. registrere om det mellom din enhet og våre nettsider allerede har vært noen forbindelse, eller hvilket språk og andre innstillinger du foretrekker. Informasjonskapsler kan også inneholde personrelaterte data.
 • Når du bruker våre nettsider, godtar du dermed bruk av informasjonskapsler.
  Du kan også besøke våre nettsider, uten å godta bruk av informasjonskapsler. Dvs. Du kan avvise bruken og til enhver tid slette informasjonskapsler, ved å foreta aktuelle innstillinger på din enhet. Dette gjøres som følger:
 • De fleste nettlesere er forinnstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Denne forinnstillingen endrer du ved å aktivere innstillingene "ikke akseptere informasjonskapsler" i din nettleser.
 • Eksisterende informasjonskapsler kan til enhver tid slettes. Hvordan dette gjøres konkret, finner du i anvisningen fra din nettleser- eller enhetsprodusent.
 • Informasjon om deaktivering av Local Shared Objects finner du under følgende lenke:
  Informasjon om deaktivering av Local Shared Objects

  I likhet med bruk av informasjonskapsler er også avvisning eller sletting av disse knyttet til den enheten som brukes, og i tillegg til den aktuelle nettleseren som brukes. Du må derfor avvise eller slette informasjonskapslene for alle dine enheter, og ved bruk av flere nettlesere, for hver nettleser separat.

  Hvis du bestemmer deg for å avvise bruk av informasjonskapsler, kan det forekomme at ikke alle funksjoner til våre nettsider er tilgjengelige, eller at enkelte funksjoner kun er begrenset tilgjengelige.

  Vi deler informasjonskapsler inn i følgende kategorier:

  Ubetinget nødvendige informasjonskapsler (type 1)
  Disse informasjonskapslene er helt nødvendige for funksjonen til nettsidene. Uten disse informasjonskapslene kan vi f.eks. ikke tilby tjenester som kjøretøykonfigurator.

  Funksjons-informasjonskapsler (type 2)
  Disse informasjonskapslene letter betjeningen og forbedrer funksjonene til nettsidene. Vi lagrer f.eks. dine språkinnstillinger i funksjons-informasjonskapsler.

  Ytelses-informasjonskapsler (type 3)
  Disse informasjonskapslene samler informasjon om hvordan du bruker våre nettsider. Dermed kan vi registrere hvilke deler av vårt internett-tilbud som er spesielt populært, og på denne måten forbedre vårt tilbud til deg. Les i denne forbindelse også avsnittet "Evaluering av bruksdata".

  Informasjonskapsler fra tredjepart (type 4)
  Disse informasjonskapslene setter tredjeparter, f.eks. sosiale nettverk som Facebook, Twitter og Google+, i stand til å tilby sitt innhold via "Social Plug-ins" på våre nettsider. Nærmere informasjon om bruk Social Plug-ins finnes i siff. 4 til våre personverninstruksjoner.

Ansvarlig i forbindelse med personvern-grunnforskrifter er:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Tyskland
E-post: dialog.mb@daimler.com

Personvernansvarlig:

Daimler AG
Ansvarlig for personvern i konsernet
HPC E600
70546 Stuttgart
Tyskland
E-post: data.protection@daimler.com

1. Personvern

Vi er glad for at du besøker våre nettsider og din interesse for våre tilbud. Beskyttelse av dine persondata er viktig for oss. I disse personverninstruksene forklarer vi hvordan vi innhenter dine persondata, hva vi gjør med de, for hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag dette skjer, og hvilke rettigheter og krav som er forbundet med dette for deg. I tillegg henviser vi til Daimler-personverndirektiv: 

Daimler personverndirektiv

Våre personverninstruksjoner for bruk av våre nettsider og personverndirektivet til Daimler AG gjelder ikke for dine aktiviteter på nettsidene til sosiale nettverk eller andre tilbydere, som du kan komme til via lenker på våre nettsider. Vennligst gjør deg kjent med personvernbestemmelsene til disse tilbyderne på deres nettsider.

2. Innhenting og bearbeiding av dine personlige data

 • Når du besøker våre nettsider, laver vi bestemte opplysninger om nettleseren og operativsystemet du bruker, dato og klokkeslett for besøket, tilgangsstatusen (f.eks. om du kunne kalle opp en nettside eller mottok en feilmelding), bruk av funksjonene til nettsiden, søkebegrepene du eventuelt har lagt inn, hvor ofte du kaller opp de enkelte nettsidene, betegnelsen til oppkalte filer, den overførte datamengden, nettsiden hvorfra du kom til våre nettsider, og nettsiden som de besøker ut fra våre nettsider, det vil si når du klikker lenker på våre nettsider eller ved å legge inn et domene direkte i innleggingsfeltet på den samme fanen (ev. det samme vinduet) i din nettleser, som du har åpnet våre nettsider i. I tillegg lagrer vi - av sikkerhetsårsaker, spesielt for forebygging av og registrering av angrep på våre nettsider eller forsøk på svindel, i en varighet på syv dager - din IP-adresse og navn på din Internet Service Provider.    
 • Andre personlige data lagrer vi kun hvis du gir oss disse dataene f.eks. i forbindelse med en registrering, et kontaktformular, et spørreskjema, en konkurranse eller for gjennomføring av en avtale, og også i disse tilfellene kun i den grad dette er lovlig på grunn av din tildelte godkjenning eller i henhold til gjeldende juridiske forskrifter (ytterligere informasjon om dette finner du under i avsnittet "Juridiske grunnlag for bearbeidingen").
 • Du er verken juridisk eller avtalemessig forpliktet til å overlevere dine persondata. Det er likevel mulig at bestemte funksjoner til våe nettsider avhenger av overlevering av persondata. Hvis du ikke overleverer persondata i disse tilfellene, kan dette føre til at funksjonen ikke er tilgjengelig eller kun i begrenset grad er tilgjengelig.

3. Bruksformål

 • Persondata som er innhentet ved et besøk på våre nettsider, bruker vi for å kunne drive disse mest mulig komfortabel og for å beskytte våre IT-systemer mot angrep og andre kriminelle handlinger.
 • Hvis du gir oss ytterligere persondata, f.eks. i forbindelse med en registrering, et kontaktskjema, en undersøkelse, en konkurranse eller for gjennomføring av en avtale, bruker vi disse dataene til de nevnte formål, med formålet kundestyring og - om nødvendig - med formålet å behandle og avgjøre eventuelle forretningstransaksjoner i den grad det kreves.

4. Overføring av persodata til tredjeperson; Social Plug-ins

 • Våre nettsider kan inneholde tilbud fra tredjepart. Hvis du klikker på et slikt tilbud, overfører vi i tilstrekkelig omfang data til den aktuelle tilbyderen (f.eks. angivelse av du har funnet dette tilbudet hos oss og ev. ytterligere informasjon, som du i denne forbindelse allerede har angitt på våre nettsider). 
 • Når vi på våre nettsider bruker såkalte "Social Plug-ins" til sosiale nettverk som Facebook, Twitter og Google+, knytter vi til disse som følger:

  Når du besøker våre nettsider, er de Social Plug-ins deaktivert, dvs. det skjer ikke noen overføring av noe som helst data til driverne av disse nettverkene. Hvis du vil bruke ett av nettverkene, klikk på den aktuelle Social Plug-in, for å opprette en direkte forbindelse med serveren til det aktuelle nettverket.

  Hvis du har en brukerkonto i nettverket, og du er pålogget denne når den Social Plug-in blir aktivert, kan nettverket tilordne ditt besøk til våre nettsider til din brukerkonto. Hvis du vil unngå dette, logg deg av nettverket før aktivering av Social Plug-ins. Besøk av andre Mercedes-Benz AG-nettsider kan ikke tilordnes et sosialt nettverk, før du også der har aktivert en tilgjengelig Social Plug-in.

  Når du aktiverer en Social Plug-in, overfører nettverket innholdet som dermed blir tilgjengelig direkte til din nettleser, som er koblet til våre nettsider. I denne situasjonen kan det også skje dataoverføringer, som initieres og styres fra de aktuelle sosiale nettverkene. For din forbindelse til et sosialt nettverk, finner det sted dataoverføringer mellom nettverket og ditt system, og for dine interaksjoner på denne plattformen gjelder utelukkende personvernbestemmelsene for det enkelte nettverket.

  Social Plug-in forblir aktiv, til du deaktiverer den eller sletter dine informasjonskapsler.

  Instruksjoner for informasjonskapler
 • Når du klikker på en lenke til et tilbud eller aktiverer en Social Plug-in, kan det skjer at det overføres persondata til land utenfor EØS, som sette fra EU ikke garanterer noen av EU-standardene for "passende sikkerhetsnivå" for videre bearbeiding av persondata. Tenk på dette før du klikker på en lenke eller aktiverer en Social Plug-in, og dermed utløser en overføring av dine data.

5. Evaluering av bruksdata, bruk av analyse-verktøy

 • Vi ønsker å tilpasse innholdet av våre nettsider i rett tid i forhold til dine interesser, og på den måten forbedre vårt tilbud til deg. For å registrere bruksønsker og spesielt populære områder til nettsidene, bruker vi følgende analyse-verktøy: Google Analytics.
 • Ved bruk av disse analyse-verktøyene kan det bli overført data til servere i USA, og disse bli bearbeidet der. Følg derfor følgende: I USA er det sett fra EU ikke noe "tilpasset beskyttelsesnivå" tilsvarende EU-standarder for bearbeiding av persondata. Dette beskyttelsesnivået kan likevel for enkelte selskaper erstattes av en sertifisering etter det såkalte "EU-U.S. Privacy Shield".
 • de nevnte du ikke ønsker at vi ved bruk av de nevnte analyse-verktøyene samler og evaluerer informasjon om dine besøk til våre nettsider, kan du til enhver tid motsette deg dette for framtiden ("Opt-Out").

  Din motsetning omsetter vi ved å sette en Opt-Out informasjonskapsel i din nettleser. Denne informasjonskapselen brukes kun til tilordning av din motsetning. Husk på at en Opt-Out informasjonskapsel av tekniske grunner, kun fungerer i nettleseren hvor den ble satt. Hvis du sletter informasjonskapslene eller bruker en annen nettleser eller en annet sluttbrukerenhet, foreta Opt-Out på nytt.
 • Under finner du informasjon om tilbyderne av analyse-verktøy som brukes av oss, og den aktuelle muligheten for Opt-Out:

  Google Inc. ("Google"):
  Google er sertifisert i henhold til EU-U.S. Privacy Shield.
  Du kan forhindre overføring av dine data og innsamling og bearbeiding av Google. Google informerer om dette på følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

6. Sikkerhet

Vi bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, for å beskytte dataene som forvaltes av oss mot manipulering, tap, skader og mot tilgang av uvedkommende personer. Vi forbedrer våre sikkerhetstiltak fortløpende og i henhold til den teknologiske utviklingen.

7. Juridisk grunnlag for bearbeidingen

 • I den grad du har gitt oss tillatelse for å bearbeide dine persondata, er dette det juridiske grunnlaget for bearbeidingen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO).
 • For en bearbeiding av persondata for formål å inngå eller oppfylle en avtale med det, er det juridiske grunnlaget Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO.
 • I den grad bearbeiding av dine persondata er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser (f.eks. for oppbevaring av data), har vi rett til det i henhold til Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DSGVO.
 • Ut over dette bearbeider vi persondata til formål for å registrere våre berettigede interesser og berettigede interesser til tredjepart iht. Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO. Overholdelse av funksjonalitet til våre IT-systemer, men også markedsføring av egne og andre produkter og tjenester og juridisk pålagt dokumentasjon av forretningskontrakter og slike berettigede interesser.

8. Sletting av dine persondata

Din IP-adresse og navnet på din Internet Service Provider, som vi kun lagrer av sikkerhetsårsaker, sletter vi etter syv dager. Ellers sletter vi dine persondata med en gang formålet, som vi har innhentet og bearbeidet dataene for, bortfaller. Ut over dette tidspunktet skjer lagring kun når dette er nødvendig ut fra lover, forordninger eller andre juridiske forskrifter i EU eller et medlemsland til EU, som vi er underlagt.

9. Berørte rettigheter

 • Som berørt person for databearbeidingen, har du rett til informasjon (Art. 15 DS-GVO), varsling (Art. 16 DS-GVO), sletting av data (Art. 17 DS-GVO), begrensning av bearbeidingen (Art. 18 DS-GVO) og dataoverførbarhet (Art. 20 DS-GVO).
 • Har du gitt oss tillatelse til å bearbeide dine persondata, har du rett til å tilbakekalle tillatelsen til enhver tid. Retten til bearbeiding av dine persondata fra til tilbakekalling, blir ikke berørt av tilbakekallingen. Likedan berøres ikke en videre bearbeiding av disse dataene på grunn av et annet juridisk grunnlag, enten for oppfylling av juridiske forpliktelser (jfr. avsnitt "Juridisk grunnlag for bearbeidingen").
 • Tilbakekallelsesrett
  Du har rett til å tillbakekalle, av grunner som er gitt ut fra din spesielle situasjon, til enhver tid tillatelse for bearbeiding av aktuelle persondata, på grunn av Art. 6 Abs. 1 e) DS-GVO (databearbeiding i offentlig interesse) eller Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO (databearbeiding på grunnlag av en avveining av interesser. Legger du inn tilbakekalling, vil vi kun bearbeide dine persondata videre, hvis vi kan framlegge tvingende nødvendige grunner for dette, som veier mer enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller bearbeidingen er for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav.

 • Vi ber deg om mulig å rette dine forespørsler eller erklæringer til kontaktadressen under: kundenrechte@daimler.com
 • Hvis du mener at håndteringen av dine persondata bryter med lovens krav, har du rett til å klage til ansvarlig databeskyttelsesmyndighet (Art. 77 DS-GVO).

10. Nyhetsbrev

Hvis du abonnerer på ett av nyhetsbrevene som tilbys på vår nettside, vil dataene som er oppgitt i nyhetsbrevregistreringen kun bli brukt til å sende nyhetsbrevet, med mindre du godtar en utvidet bruk. Du kan til enhver tid avslutte abonnementet av nyhetsbrevet med avmeldingsmuligheten angitt i brevet.

11. Sentral tilgangsservice til Daimler AG

Med den sentrale tilgangsservicen til Daimler AG kan registrerer du deg for alle nettsider og applikasjoner til Daimler-gruppen og dine merker, tilkoblet denne tjenesten. Bruksbetingelsene til den sentrale tilgangsservicen til Daimler AG kan du kalle opp under følgende lenke:

Bruksbetingelser til sentral tilgangsservice for Daimler AG

12. Informasjonskapsler

Informasjon om informasjonskapsler som brukes av oss, og deres funksjon, finner du i våre instruksjoner om informasjonskapsler.

Instruksjoner for informasjonskapler

Per: Oktober 2019

Opphavsrett

Copyright 2019 Mercedes-Benz AG. Med enerett. Alle tekster og bilder, all grafikk, alle lyd-, video- og animasjonsfiler og måten de er arrangert på, er underlagt opphavsrett og annen lovgivning til beskyttelse av immaterielle rettigheter. Disse må ikke kopieres til kommersielle formål eller til videreformidling, eller forandres og brukes på andre nettsteder. Noen internettsider fra Mercedes-Benz AG inneholder også materiale som er underlagt opphavsretten til den som har stilt materialet til disposisjon.

Produkter og priser

Etter redaksjonsslutt for enkelte sider kan det være gjort endringer i produkter og ytelser. Vi tar forbehold om konstruksjons- og designmessige endringer, fargeavvik samt endringer i leverings- og ytelsesomfanget fra produsentens side innenfor leveringstiden, i den grad endringene eller avvikene er akseptable for kunden og Mercedes-Benz AGs interesser er ivaretatt. Bildene kan også vise tilbehør og tilleggsutstyr eller annet omfang som ikke hører med til standard leverings- eller ytelsesomfang. Av tekniske årsaker kan fargene avvike noe fra originalfargene. Noen sider kan også inneholde modeller og ytelser som ikke tilbys i alle land. Utsagn om juridiske, rettslige og skattemessige bestemmelser og konsekvenser gjelder kun for Forbundsrepublikken Tyskland. Med forbehold om andre bestemmelser i salgs- eller leveringsbetingelsene gjelder prisene som gjaldt på leveringsdatoen. For våre kontraktpartnere gjelder prisene som veiledende prisanbefalinger. Spør derfor en filial eller en avtalepartner om siste status.

Varemerker

Hvis ikke annet er angitt, er alle merker som nevnes på nettsidene til Mercedes-Benz AG, lovbeskyttede varemerker fra Mercedes-Benz AG. Dette gjelder spesielt modellnavn samt alle logoene og emblemene til foretaket.

Lisensrettigheter

Mercedes-Benz AG ønsker å tilby et innovativt og informativt internettprogram. Vi håper derfor at du gleder deg like mye over vår kreative design som vi gjør selv. Men vi ber om forståelse for at Mercedes-Benz AG må beskytte sine immaterielle rettigheter, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter, og at internettsidene ikke kan gi lisensrettigheter til Mercedes-Benz AGs immaterielle rettigheter.

Informasjon om fremtidsrettede utsagn

Internettsider, Investor Relations Releases, årsberetninger og statusrapporter, prospekter, presentasjoner, lyd- og videooverføringer av arrangementer (live eller i opptak) og andre dokumenter på denne nettsiden inneholder blant annet fremtidsrettede utsagn om utviklingen videre. Dette bygger på ledelsens vurderinger for øyeblikket. Ord som "foregripe", "anta", "tro", "vurdere", "forvente", "ha til hensikt", "kunne", "planlegge", "projisere", "bør" og lignende begreper er uttrykk for slike fremtidsrettede utsagn. Slike utsagn underligger en viss risiko og usikkerhet. Noen eksempler på dette er en konjunkturell nedgang i Europa eller Nord-Amerika, endringer i valutakurser, rentesatser og råstoffpriser, innføring av konkurrerende produkter, høyere salgsintensitet, vellykket realisering av den nye forretningsmodellen for smart, leveringsavbrudd i produksjonsmaterialer på grunn av materialflaskehalser, streiker eller leverandørinsolvens samt lavere bruktbilpriser. Skulle en av disse usikkerhetsfaktorene eller andre uforutsigbare faktorer (noen av dem er beskrevet i den aktuelle årsberetningen fra Daimler under overskriften "Risikorapport" og under overskriften "Risk Factors" i den aktuelle årsrapporten fra Daimler i Formular 20-F, som er levert inn hos det amerikanske verdipapirbørstilsynet), slå til, eller skulle antakelsene som ligger til grunn for utsagnene, vise seg å være uriktige, kan de faktiske resultatene avvike vesentlig fra resultatene som er nevnt eller som implisitt kommer til uttrykk i disse utsagnene. Vi har ikke til hensikt, og vi overtar ingen forpliktelse til fortløpende å oppdatere fremtidsrettede utsagn, da de utelukkende bygger på omstendighetene som forelå den dagen de ble offentliggjort.

Erstatningsansvar

Informasjonen og opplysningene på disse sidene innebærer ingen forsikring eller garanti, verken uttrykkelig eller stilltiende. De innebærer heller ingen stilltiende tilsagn eller garanti når det gjelder egenskaper, omsettelighet, egnethet for bestemte formål eller for at de ikke bryter lover eller patenter. 

På våre nettsider finner du også lenker til andre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har noen innflytelse på utformingen av og innholdet på sidene som det lenkes til. Vi kan derfor heller ikke garantere for at opplysningene som finnes der, er à jour, korrekte og fullstendige, eller for deres kvalitet. På denne bakgrunnen distanserer vi oss herved fra alt innhold på disse sidene. Denne erklæringen gjelder alle lenker til eksterne sider samt deres innhold som finnes på våre internettsider.

Merknad iht. § 36 36 i den tyske forbrukertvistloven (VSBG)For tyske brukere gjelder:Mercedes-Benz AG vil ikke delta i en tvistemekling ved et klageorgan for forbrukertvister i henhold til den tyske forbrukertvistloven (VSBG), og er heller ikke forpliktet til dette.

Informasjon om konfliktløsning på nett
EU-kommisjonen har opprettet en internettplattform for løsning av konflikter (den såkalte såkalte "ODR-plattformen"). ODR-plattformen fungerer som behandlingssted for tvistemekling utenfor rettsapparatet og skal behandle kontraktsmessige forpliktelser i forbindelse med netthandel. Du når ODR-plattformen under følgende lenke:

http://ec.europa.eu/consumers/odr