Per direct te gebruiken

De digitale Mercedes-Benz reddingswerkers.

Per direct te gebruiken

De digitale Mercedes-Benz reddingswerkers.

Het juiste overzicht voor de snelste hulp ter plaatse.

Mercedes-Benz heeft eigen digitale reddingswerkers ontwikkeld om hulpdiensten op de plaats van een ongeval optimaal terzijde te staan. Deze bieden in noodsituaties onmiddellijk duidelijkheid over alle veiligheidsrelevante details van het voertuig, en daarmee pure tijdwinst die het verschil tussen leven en dood kan betekenen.

De digitale reddingswerkers van Mercedes-Benz zijn perfect op elkaar ingespeeld: voor elk model leidt de reddingssticker met QR-code direct naar de bijbehorende reddingskaart. De App Rescue Assist voor smartphones en tablets omvat niet alleen de reddingskaarten voor elk model, maar ook 3D-weergaven – nu ook online voor het geval op de plaats van het ongeval geen mobiel telefoonnetwerk beschikbaar is.

Het zorgt voor perfect overzicht en bespaart kostbare tijd als elke seconde telt.

Ons handboek bevat uitgebreide informatie over onze voertuigen en hun veiligheidssystemen voor reddingswerkers.

Nu downloaden:
Download handboek voor reddingswerkers personenwagens (pdf, 12MB)

Leitfaden Titelbild

De reddingssticker

De Mercedes-Benz reddingssticker levert een belangrijke bijdrage aan uw veiligheid. De sticker is beschikbaar voor alle Mercedes-Benz en smart personenwagens vanaf bouwjaar 1990.

De reddingssticker van Mercedes-Benz.

In noodsituaties is het van doorslaggevend belang om snel de juiste reddingskaart bij de hand te hebben. Hiervoor heeft Mercedes-Benz als eerste autofabrikant de reddingssticker met QR-code ontwikkeld. De stickers met QR-code worden aangebracht op de binnenzijde van de tankdopklep en op de tegenoverliggende B-stijl – de twee locaties die, zoals statistisch is aangetoond, bij de meeste ongevallen vrijwel onbeschadigd blijven. Als reddingswerkers de QR-code op de sticker scannen, hebben ze met een tablet of smartphone direct toegang tot de bijbehorende reddingskaart van het betreffende model.

In elke nieuwe Mercedes-Benz personen- en bestelwagen, Fuso en smart zijn twee stickers met een QR-code aangebracht - op de binnenzijde van de tankdopklep en op de tegenoverliggende B-stijl.

Met de sticker kan het voertuig eenduidig worden geïdentificeerd en is alle belangrijke informatie erover direct zichtbaar. Bovendien worden de hulpdiensten hiermee automatisch naar de juiste website met de modelspecifieke reddingskaart doorgestuurd.

Deze gegevens kunnen ervoor zorgen dat levens worden gered, want in noodgevallen moet elke handeling doelgericht zijn en telt elke seconde als het erop aankomt mensenlevens te redden.

„Bij elke auto zijn er bepaalde delen waar we niet kunnen snijden of knippen zonder risico's voor de inzittenden of onszelf. Daarom moeten we ook van buitenaf toegang hebben tot alle vitale informatie, want dan kunnen we kostbare tijd besparen. Vaak telt elke seconde. En daarbij kan alles helpen.“

Oliver H., brandweerman. In een interview met Mercedes-Benz over de nieuwe reddingssticker.

App Rescue Assist

Snelle en gerichte hulpverlening dankzij de nieuwe app voor tablets en smartphones, waarmee hulpdiensten in noodgevallen zonder omwegen toegang krijgen tot de reddingswerkers voor het model. Ook de allernieuwste 3D-weergaven in Virtual Reality- of Augmented Reality-modus bieden onmiddellijk helder overzicht. Hier kunt u uw gratis App Rescue Assist krijgen:

Attentie: De Rescue Assist App is vanwege onderhoudswerkzaamheden tijdelijk voor downloaden niet beschikbaar in de Stores.

De Mercedes-BenzApp Rescue Assist

De Mercedes-BenzApp Rescue Assist biedt onmiddellijk toegang tot belangrijke informatie: u hoeft alleen maar de bijbehorende QR-code te scannen met de camera van een smartphone of tablet of in de app zelf het model te selecteren. Vervolgens wordt meteen de juiste reddingskaart geopend. De Mercedes-BenzApp Rescue Assist omvat alle veiligheidsrelevante onderdelen als airbags, accu's, elektriciteitskabels en brandstofleidingen met inbegrip van brandstof-, olie- en gastanks. Bij elektrische en hybride modellen worden ook alle hoogspanningsonderdelen duidelijk aangegeven.

Tabletweergave in VR-modus

Online en offline actief - altijd actueel

Daarnaast biedt de Mercedes-Benz app Rescue Assist offline toegang tot alle beschikbare gegevens. Nadat u de app hebt gedownload en geïnstalleerd, kunt u deze ook zonder internetverbinding gebruiken. Als uw smartphone of tablet met een wifi-netwerk verbonden is en nieuwe reddingskaarten beschikbaar zijn, worden de gegevens in de app automatisch bijgewerkt. De app is in 24 talen voor iOS- en Android-apparaten beschikbaar.

Tabletweergave in AR-modus

De reddingskaart

Op het gebied van veiligheid leggen we de lat altijd hoger: de Mercedes-Benz reddingskaarten bevatten alle modelspecifieke tekeningen met alle voor de hulpverlening relevante gegevens. Zo hebben de hulpdiensten altijd overzicht en kunnen de inzittenden in een auto sneller worden geholpen.

De reddingskaart is internationaal erkend. Deze is in Duitsland ontwikkeld door de ADAC en VDA (Verband der Automobilindustrie) met de opzet slachtoffers bij ongevallen sneller uit een voertuig te kunnen redden. De kaart bevat voertuigtekeningen met alle voor de hulpdiensten relevante informatie: model, modelserie en bouwjaar, bijzonderheden van carrosserie en constructiedetails, positie van airbags en accu en specifieke informatie over alternatieve aandrijvingen.

Betrouwbare veiligheidssystemen behoren zonder twijfel tot de belangrijkste uitrusting van moderne voertuigen. Bij ernstige ongevallen zorgen deze systemen er echter voor dat hulpdiensten voor grote uitdagingen komen te staan. Wanneer inzittenden na een ongeval klem zitten in het voertuig, moet eerst worden opgehelderd op welke punten schaar en spreider veilig kunnen worden gebruikt? Hiervoor moeten de hulpdiensten weten waar zich nog niet geactiveerde airbags, tanks en elektriciteitskabels bevinden, zodat de hulpdiensten zelf en de inzittenden geen onnodig gevaar lopen? De reddingskaart verstrekt deze informatie en zorgt er zo voor dat kostbare tijd wordt bespaard.

U kunt de reddingskaart op deze pagina vinden. U hoeft alleen maar het soort voertuig, het type en het model te selecteren, en vervolgens kunt u de betreffende reddingskaart downloaden.

Hier vindt u de juiste reddingskaart.

Selecteer hier uw model en u wordt meteen naar de bijbehorende reddingskaart doorgestuurd.

Contact.

Aanbieder

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Telefoon: +49 711 17 - 0
E-mail: dialog.mb@daimler.com

vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur:
Ola Källenius (voorzitter), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Frank Lindenberg, Markus Schäfer, Britta Seeger

Voorzitter van de Raad van Toezicht: Manfred Bischoff

Ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht Stuttgart onder nummer HRB 762873
Identificatienummer voor de omzetbelasting DE 32 12 81 763

Register van verzekeringstussenpersonen (www.vermittlerregister.info): Registernr. D-N5VM-4IM0N-23

Vergunningsvrijstelling krachtens § 34d, lid3 van de Gewerbeordnung, toezichthouder: IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, www.ihk-stuttgart.de

Lid van de Industrie- und Handelskammer Stuttgart, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart

Beroepsaanduiding: Verzekeringsagent met een vergunning in de zin van § 34d, lid 3, van de Gewerbeordnung; Bondsrepubliek Duitsland

Beroepsregels:
- § 34d Gewerbeordnung (GewO,  wet inzake handel en nijverheid)
- §§ 59 - 68 Gezetz über den Versicherungsvertrag (VVG, wet betreffende de verzekeringsovereenkomst)
- Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -Beratung (VersVermV, verordening betreffende verzekeringsbemiddeling en -advies)

De beroepsregels kunnen worden geraadpleegd en opgevraagd via de website www.gesetze-im-internet.de, die door het Bondsministerie van Justitie en juris GmbH wordt onderhouden.

Aanbieder: financiële diensten

Uitgever:
Mercedes-Benz Bank AG 
Siemensstraße 7
70469 Stuttgart

Tel.-nr.: 0711 2574-0
Telefax: 0711 2574-8005

E-mailadres: kundenservice@mercedes-benz-bank.com

Bevoegde toezichthouders:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
en
Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt a.M.

Europese Centrale Bank
Sonnemannstr. 20, 60314 Frankfurt a.M.

Mercedes-Benz Bank AG, Stuttgart, ingeschreven in het handelsregister bij het Amtsgericht Stuttgart onder
HRB-nr.: 22 937
btw-nummer: DE-811 120 989
BIC: MEBEDE6SDCB

Bank: Commerzbank AG, Stuttgart
IBAN: DE22600800000960028000
BIC/SWIFT: DRESDEFF600

Register van verzekeringstussenpersonen (www.vermittlerregister.info): Registernr. D-HIEM-XM7SI-10
Vergunning krachtens § 34d, lid 1 van de GewO, Toezichthouder: IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, www.ihk-stuttgart.de

Lid van de Industrie- und Handelskammer Stuttgart, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart 

Beroepsaanduiding: Verzekeringsagent met een vergunning in de zin van § 34d, lid 1 van de GewO; Bondsrepubliek Duitsland

Beroepsregels:
- § 34d Gewerbeordnung (GewO,  wet inzake handel en nijverheid)
- §§ 59 - 68 Gezetz über den Versicherungsvertrag (VVG, wet betreffende de verzekeringsovereenkomst)
- Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -Beratung (VersVermV, verordening betreffende verzekeringsbemiddeling en -advies)

De beroepsregels kunnen worden geraadpleegd en opgevraagd via de website www.gesetze-im-internet.de, die door het Bondsministerie van Justitie en juris GmbH wordt onderhouden.

Verantwoordelijken en wettelijke vertegenwoordigers:

Raad van Bestuur: Franz Reiner (voorzitter), Andreas Berndt, Andree Ohmstedt, Benedikt Schell, Marc Voss-Stadler

Vertegenwoordigd door het bestuur: Klaus Entenmann

Consumentenbemiddeling: Mercedes-Benz Bank AG neemt deel aan de bemiddelingsprocedure van de concumentenbemiddelingsorganisatie 'Ombudsmann der privaten Banken' (ombudsman van particuliere banken; www.bankenombudsmann.de). Consumenten hebben aldaar de mogelijkheid de ombudsman van particuliere banken in te schakelen om een conflict met de bank te beslechten.Verdere reguleringen zijn vervat in de Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe, die via www.bankenverband.de op internet te vinden is. De klacht moet schriftelijk (bijv. via brief, fax of e-mail) worden gericht aan de klachtenafdeling van het Bundesverband deutscher Banken e.V., Postfach 040307, 10062 Berlin, Fax: (030) 1663-3169, E-Mail: ombudsmann@bdb.de.

_____________________________________________________


Mercedes-Benz Leasing GmbH

Siemensstraße 7
70469 Stuttgart

Tel.-nr.: 0711 2574-0
Faxnummer: 0711 2574-8005

E-mailadres: kundenservice@mercedes-benz-bank.com

Bevoegde toezichthouders:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108,
53117 Bonn
en
Marie-Curie-Str. 24-28,
60439 Frankfurt a.M.

Europese Centrale Bank
Sonnemannstr. 20,
60314 Frankfurt a.M.

Verantwoordelijken en wettelijke vertegenwoordigers: 

Bestuur:
Franz Reiner, Andreas Berndt, Andree Ohmstedt, Benedikt Schell, Marc Voss-Stadler

Registergericht Stuttgart HRB 3913
USt.-ID-Nr.: DE 811 121 012
IBAN: DE14600800000907177500
BIC/SWIFT: DRESDEFF600

Consumentenbemiddeling:

Mercedes-Benz Leasing GmbH is niet verplicht noch bereid aan de beslechtingsprocedure voor bemiddelaars deel te nemen.

_____________________________________________________


Contactgegevens:

Servicetelefoon voor particulieren: Leasing/financiering/verzekering
Tel.-nr.: 0681 96595010
Faxnummer: 0681 96595015

Servicetelefoon voor bedrijven: Leasing/financiering/verzekering
Tel.-nr.: 030 868755755
Faxnummer: 030 868755756

Maandag-vrijdag: 8.00-20.00 uur
Zaterdag: 8.00-16.00 uur

Cookies

Aanwijzingen voor het gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke tools, zoals HTML5 Storage of Local Shared Objects (tezamen 'cookies' genoemd), om uw voorkeuren en de bijzonder populaire delen van onze websites te identificeren. Met deze informatie willen wij de website nog beter vormgeven en gebruiksvriendelijker maken.

1.  Functies en gebruik van cookies

 • Cookies zijn kleine bestanden die op uw desktop-computer, laptop of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen of tussen uw apparaat en onze website al eens een verbinding tot stand gebracht is en aan welke taal of andere instellingen u de voorkeur geeft. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.
 •  Als u onze website gebruikt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
  U kunt onze website ook bekijken zonder akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Dat houdt in dat u het gebruik van cookies kunt afwijzen en ook dat u de cookies te allen tijde kunt verwijderen door middel van bepaalde instellingen op uw apparaat. Ga hiervoor als volgt te werk:
 • De meeste browsers zijn zodanig ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt deze instelling wijzigen door in uw browser de optie *Geen cookies accepteren* te activeren.
 • Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Hoe dat precies in zijn werk gaat, komt u in de handleiding van uw browser- of toestelfabrikant te weten.
 • Informatie over de deactivering van Local Shared Objects vindt u via de volgende link:
  Informatie over de deactivering van Local Shared Objects
 • Net als het gebruik van cookies is ook de afwijzing of verwijdering ervan gekoppeld aan het gebruikte toestel en aan de op dat moment gebruikte browser. U moet de cookies dus voor elk toestel en, indien u meerdere browsers gebruikt, ook voor elke browser afzonderlijk afwijzen of verwijderen.
 • Als u ervoor kiest geen cookies te gebruiken, kan het zijn dat niet alle functies van onze website of afzonderlijke functies slechts beperkt beschikbaar zijn.

  Wij delen cookies in de volgende categorieën in:

  Absoluut noodzakelijke cookies (type 1)
  Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk, zodat de functies van de websites correct functioneren. Zonder deze cookies kan het zijn dat wij bepaalde services, zoals de voertuigconfigurator, niet kunnen aanbieden.

  Functie-cookies (type 2)
  Deze cookies vereenvoudigen de bediening en verbeteren de functies van de website. Wij slaan bijvoorbeeld uw taalinstellingen op in functie-cookies.

  Prestatie-cookies (type 3)
  Deze cookies verzamelen informatie over de wijze waarop u van onze websites gebruikmaakt. Met deze cookies kunnen wij vaststellen welke delen van onze website bijzonder populair zijn om zo ons internetaanbod  te verbeteren voor u. Lees hiervoor ook het gedeelte 'Verwerking van gebruiksgegevens'.

  Cookies van derden (type 4)
  Deze cookies worden ingesteld door derden, zoals de sociale netwerken Facebook, Twitter en Google+, waarvan u de inhoud via de op onze website aangeboden 'sociale plug-ins' kunt integreren. Meer informatie over het gebruik en de functie van de sociale plug-ins staat vermeld in punt 4 van onze privacyverklaringen.

Verantwoordelijke overeenkomstig de basisverordening voor gegevensbescherming:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Duitsland
E-mail: dialog.mb@daimler.com


Verantwoordelijke voor gegevensbescherming:

Daimler AG
Verantwoordelijke voor gegevensbescherming
HPC E600
70546 Stuttgart
Duitsland
E-mail: data.protection@daimler.com

1. Gegevensbescherming

Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons aanbod. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. In deze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden, op welke juridische grondslagen dit berust en welke rechten en vereisten daarmee gepaard gaan voor u. Bovendien verwijzen wij naar de richtlijn van Daimler inzake gegevensbescherming: 

Daimler-richtlijn inzake gegevensbescherming

Onze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming voor het gebruik van onze websites en de richtlijn inzake gegevensbescherming van Daimler AG gelden niet voor uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via de links op onze websites kunt bereiken. Informeer u op de websites van deze aanbieders over hun gegevensbeschermingsbeleid.

2. Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

 • Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een website kon oproepen of een foutmelding kreeg), het gebruik van functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de frequentie waarmee u afzonderlijke websites oproept, de benaming van opgeroepen bestanden, de overgedragen hoeveelheid data, de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze website bezoekt, ongeacht of u de links op onze website aanklikt of direct een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) van uw browser invoert waarin u onze website hebt geopend. Bovendien slaan wij om veiligheidsredenen, met name ter voorkoming en herkenning van aanvallen op onze website of pogingen tot bedrog, gedurende een periode van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider op.    
 • Andere persoonsgegevens slaan wij alleen op wanneer u ons deze gegevens bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract meedeelt. In deze gevallen slaan wij de gegevens ook alleen op, voor zover wij dit op basis van een door u verleende toestemming of overeenkomstig de geldende juridische voorschriften (meer informatie hierover vindt u hieronder in het gedeelte 'Juridische grondslagen van de verwerking') mogen doen.
 • U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om uw persoonsgegevens over te dragen. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies op onze website afhankelijk zijn van de overdracht van persoonsgegevens. Wanneer u er in deze gevallen voor kiest om uw persoonsgegevens niet over te dragen, kan dit ertoe leiden dat bepaalde functies niet of slechts beperkt beschikbaar zijn.

3. Gebruiksdoeleinden

 • De bij een bezoek aan onze website verzamelde persoonsgegevens gebruiken wij om de website gebruiksvriendelijker te maken en om onze IT-systemen tegen aanvallen en andere onrechtmatige handelingen te beschermen.
 • Indien u ons bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract nog meer persoonsgegevens meedeelt, gebruiken wij deze gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden, voor het klantbeheer en, indien vereist, voor de afwikkeling en afrekening van eventuele bedrijfsprocedures, en wel steeds in de daarvoor vereiste omvang.

4. Overdracht van persoonsgegevens aan derden; sociale plug-ins

 • Onze website kan ook door derden aangeboden inhoud bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij de vereiste hoeveelheid gegevens over aan de desbetreffende aanbieder (bijvoorbeeld de vermelding dat u dit aanbod bij ons hebt gevonden en evt. meer informatie die u hiervoor op onze website hebt aangegeven). 
 • Wanneer wij op onze website zogenoemde 'sociale plug-ins' van sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+ gebruiken, integreren wij deze als volgt:

  Wanneer u onze website bezoekt, zijn de sociale plug-ins gedeactiveerd, d.w.z. dat er geen gegevens aan de exploitanten van deze netwerken worden overgedragen. Indien u een van de netwerken wilt gebruiken, klikt u op de desbetreffende sociale plug-in om een directe verbinding met de server van het desbetreffende netwerk tot stand te brengen.

  Indien u bij het netwerk een gebruikersaccount hebt en op het moment dat u de sociale plug-in activeert, daar bent ingelogd, kan het netwerk uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wanneer u dat niet wilt, dient u zich bij het netwerk af te melden voordat de sociale plug-in wordt geactiveerd. Een sociaal netwerk kan het bezoek van andere Mercedes-Benz AG-websites niet toewijzen, voordat u niet ook een daar aanwezige sociale plug-in hebt geactiveerd.

  Wanneer u een sociale plug-in activeert, draagt het netwerk de daardoor beschikbare inhoud direct over aan uw browser die deze inhoud in onze website integreert. In deze situatie kan ook gegevensoverdracht plaatsvinden die door het desbetreffende sociale netwerk wordt geïnitieerd en aangestuurd. Voor uw verbinding met een sociaal netwerk, voor de gegevensoverdracht tussen het netwerk en uw systeem en voor uw interacties op dit platform geldt uitsluitend het gegevensbeschermingsbeleid van het desbetreffende netwerk.

  De sociale plug-in blijft actief tot u deze deactiveert of uw cookies wist.

  Cookie-informatie
 • Wanneer u de link naar de aangeboden content aanklikt of een sociale plug-in activeert, kan het zijn dat persoonsgegevens bij aanbieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte terechtkomen, die vanuit het oogpunt van de Europese Unie ('EU') volgens de EU-norm geen 'passend beschermingsniveau' voor de verwerking van persoonsgegevens bieden. Houd hier rekening mee, voordat u een link aanklikt of een sociale plug-in activeert en op deze manier uw gegevens overdraagt.

5. Verwerking van gebruiksgegevens; gebruik van analysetools

 • Wij willen de inhoud van onze website zo goed mogelijk op uw interesses afstemmen en zo ons aanbod voor u verbeteren. Om voorkeuren en bijzonder populaire delen van de website te kunnen identificeren, maken wij gebruik van de volgende analysetool(s): Google Analytics.
 • Bij het gebruik van deze analysetools kunnen gegevens naar servers in de VS overgedragen en daar verwerkt worden. Let hierbij op het volgende: in de VS bestaat vanuit het oogpunt van de Europese Unie geen 'passend beschermingsniveau' voor de verwerking van persoonsgegevens dat overeenkomt met de EU-norm. Dit beschermingsniveau kan voor bepaalde bedrijven echter worden vervangen door een certificering conform het zogenoemde 'EU-VS- privacyschild'.
 • Wanneer u niet wilt dat wij door middel van de genoemde analysetools informatie over uw bezoek aan onze website verzamelen en verwerken, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen aantekenen dat ook voor de toekomst geldt ('opt-out').

  Wij verwerken uw bezwaar door in uw browser een opt-out cookie te plaatsen. Dit cookie wordt alleen toegepast om uw bezwaar toe te wijzen. Houd er rekening mee dat een opt-out cookie om technische redenen alleen werkt in de browser waarin het cookie is ingesteld. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindtoestel gebruikt, moet u de opt-out nogmaals uitvoeren.
 • Hieronder vindt u informatie over de aanbieders van de door ons gebruikte analysetools en de desbetreffende opt-out mogelijkheid:

  Google Inc. ('Google'):
  Google is overeenkomstig het EU-VS- privacyschild gecertificeerd.
  U kunt de overdracht van uw gegevens en hun registratie en verwerking door Google verhinderen. Google informeert hierover via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

6. Veiligheid

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

7. Juridische grondslagen van de verwerking

 • Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze toestemming de juridische grondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 letter a AVG).
 • Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het opzetten of vervullen van een contract met u is art. 6 lid 1 letter b AVG de juridische grondslag.
 • Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe bevoegd conform art. 6 lid 1 letter c AVG.
 • Bovendien verwerken wij persoonsgegevens om onze rechtmatige belangen en de rechtmatige belangen van derden waar te nemen conform art. 6 lid 1 letter f AVG. Dergelijke rechtmatige belangen zijn bijvoorbeeld de instandhouding van onze IT-systemen, de marketing van onze producten en diensten en de producten en diensten van anderen alsook de juridisch vereiste documentatie van zakelijke contacten.

8. Verwijdering van uw persoonsgegevens

Uw IP-adres en de naam van de internetprovider, die wij alleen om veiligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen verwijderd. Uw persoonsgegevens worden bovendien verwijderd, zodra het doeleinde waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en verwerkt, komt te vervallen. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie, waaraan wij onderworpen zijn, noodzakelijk is.

9. Rechten van betrokkenen

 • Als persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), correctie (art. 16 AVG), verwijderen van gegevens (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).
 • Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot de herroeping wordt niet aangetast door de herroeping. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere juridische grondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen (vgl. het gedeelte 'Juridische grondslagen van de verwerking'), blijft onverlet.
 • Recht van bezwaar 
  U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt, bezwaar te maken. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken, voor zover wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of voor zover de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

 • Wij verzoeken u uw bezwaren of verklaringen, indien mogelijk, kenbaar te maken via het contactadres hieronder: kundenrechte@daimler.com
 • Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).

10. Newsletter

Wanneer u zich op een newsletter abonneert die op onze website wordt aangeboden, worden de bij de aanmelding voor de newsletter vermelde gegevens alleen gebruikt voor de verzending van de newsletter, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdergaand gebruik. U kunt het abonnement te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de mogelijkheid tot afmelding in de newsletter.

11. Centrale toegangsservice van Daimler AG

Met de centrale toegangsservice van Daimler AG kunt u zich aanmelden bij alle websites en applicaties van de Daimler-groep en haar merken die op deze service zijn aangesloten. De gebruiksvoorwaarden van de centrale toegangsservice van Daimler AG kunnen via de volgende link worden opgeroepen:

Gebruiksvoorwaarden van de centrale toegangsservice van Daimler AG

12. Cookies

Informatie over de door ons gebruikte cookies en hun functies vindt u in onze cookie-informatie.

Cookie-informatie

Versie: oktober 2019

Auteursrecht

Copyright 2019 Mercedes-Benz AG. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto's, afbeeldingen, geluidsbestanden, videobestanden en animatiebestanden evenals de manier waarop deze op de internetsite van Mercedes-Benz AG worden gepresenteerd vallen onder het auteursrecht of andere wetten ter bescherming van het intellectueel eigendom. Ze mogen niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd of verspreid, en mogen ook niet worden gewijzigd en op andere internetsites worden gebruikt. Sommige pagina's van de internetsite van Mercedes-Benz bevatten inhoudelijk materiaal dat valt onder de auteursrechten van de desbetreffende leveranciers.

Producten en prijzen

Na redactiesluiting van individuele pagina's van de internetsite kunnen wijzigingen zijn aangebracht in producten en diensten. Wijzigingen qua constructie of vorm, afwijkingen qua kleurstelling evenals wijzigingen in de omvang van de levering of van de prestaties door fabrikant blijven gedurende de periode van levering voorbehouden, indien en voor zover dergelijke wijzigingen of afwijkingen in het belang van Mercedes-Benz AG zijn en voor de koper acceptabel mogen worden geacht. Afbeeldingen kunnen ook toebehoren, accessoires, bijzondere uitvoeringen of andere artikelen tonen die geen deel uitmaken van de standaardomvang van de levering of prestatie. Afwijkingen qua kleur kunnen technisch bepaald zijn. Sommige pagina's van de internetsite kunnen ook types en prestaties bevatten die in bepaalde landen niet worden aangeboden. Uitspraken over wettelijke, rechtelijke en belastingtechnische voorschriften en de effecten daarvan zijn uitsluitend van toepassing in de Bondsrepubliek Duitsland. Onder voorbehoud van een andersluidende formulering, vermeld in onze voorwaarden betreffende verkoop en levering, gelden de op de dag van levering geldende prijzen. Voor onze contractpartners gelden de genoemde prijzen als niet-bindende adviesprijzen. Vraag daarom bij een van onze vestigingen of contractpartners naar de meest actuele prijzen.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven zijn alle op de website van Mercedes-Benz AG vermelde merken wettelijk beschermde handelsmerken van Mercedes-Benz AG. Dit geldt in het bijzonder voor namen van modellen, logo's en emblemen van de onderneming.

Licentierechten

Mercedes-Benz AG biedt u graag een innovatief en informatief internetprogramma aan. Wij hopen daarom dat u zich net zo over ons creatieve vormgeving verheugt als wij doen. We vragen daarom uw begrip voor het feit dat Mercedes-Benz AG zijn intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van patenten, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen, en dat deze websites geen licentierechten aan het intellectuele eigendom van Mercedes-Benz AG kunnen ontlenen.

Waarschuwing betreffende uitspraken met een toekomstgericht karakter

Internetsites, Investor Relations Releases, jaarverslagen en tussentijdse rapportages, vooruitzichten, presentaties, audio- en video-uitzendingen van manifestaties ("du moment" of eerder geregistreerd) evenals andere documenten op deze internetsite bevatten onder andere vooruitblikkende uitspraken over toekomstige ontwikkelingen welke gebaseerd zijn op inschattingen van de ondernemingsleiding. Woorden als 'anticiperen', 'aannemen', 'geloven', 'inschatten', 'verwachten', 'beogen', 'wellicht', 'kunnen', zouden kunnen", 'plannen', 'voorspellen', 'zouden' en soortgelijke uitdrukkingen worden gebruikt voor het aanduiden van dergelijke uitspraken met een toekomstgericht karakter. Dergelijke uitspraken zijn onderworpen aan bepaalde risico's en onzekerheden. Enkele voorbeelden daarvan zijn een conjuncturele neergang in Europa of Noord-Amerika, schommelingen in wisselkoersen, rentevoeten en prijzen van grondstoffen, de introductie van producten door concurrenten, sterkere verkoopprikkels, de succesvolle implementatie van een nieuw zakelijk model voor smart, het oplossen van stakingen van personeel of faillissementen van leveranciers, evenals een daling in de hoogte van de wederverkoopprijzen van gebruikte voertuigen. Zou een van deze onzekerheidsfactoren of andere niet weegbare factoren (waarvan er enkele onder het kopje 'Risicorapportage' staan beschreven in het actuele jaarverslag van Daimler evenals onder 'Risk Factors' van formulier 20-F van het actuele jaarverslag van Daimler dat werd ingediend bij instantie die in de VS toezicht houdt op aan de beurs genoteerd waardepapier) zich manifesteren of als een van de aannames die ten grondslag liggen aan de uitspraken onjuist zou blijken, dan kunnen de feitelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de in deze uitspraken genoemde of impliciet vermelde resultaten. Wij beogen niet dergelijke uitspraken met een toekomstgericht karakter doorlopend te actualiseren, noch achten wij ons daartoe verplicht, en wel omdat ze uitsluitend zijn gebaseerd op de omstandigheden op het moment van publicatie.

Aansprakelijkheid

De informatie en vermeldingen op deze internetsite en de pagina's daarvan houden geen uitdrukkelijke of stilzwijgende toezegging of garantie in. Ze vormen in het bijzonder geen stilzwijgende toezegging of garantie betreffende hoedanigheden, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel of het respecteren van wetten of octrooien. 

Op onze internetsite en de pagina's daarvan treft u ook koppelingen aan naar andere internetsites. Wij willen u erop wijzen, dat wij geen invloed hebben op de inrichting en inhoud van internetsites waarnaar de koppelingen verwijzen. Wij waarborgen dan ook niet de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de daar gepresenteerde informatie. Daarom distantiëren wij ons hierbij van al het inhoudelijke materiaal op zulke sites. Deze verklaring geldt voor alle op onze internetsite en de pagina's daarvan opgenomen koppelingen naar internetsites van derden en daarin opgenomen inhoudelijke materiaal.

Voor Duitse gebruikers geldt op grond van § 36 van de Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) dat: Mercedes-Benz AG niet zal deelnemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een consumentarbitrage-orgaan in de zin van de VSBG en hier ook niet toe verplicht is.

Informatie betreffende het online beslechten van geschillen

De Europese Commissie heeft een internetplatform ingericht voor het online beslechten van geschillen. Dit online platform fungeert als portaal voor het buitengerechtelijk bijleggen van geschillen betreffende contractuele verplichtingen voor zover die voortkomen uit online afgesloten koopovereenkomsten. U kunt het online platform bereiken via de internetkoppeling:

http://ec.europa.eu/consumers/odr