I anvendelse med det samme

De digitale Mercedes-Benz redningshjælpere.

I anvendelse med det samme

De digitale Mercedes-Benz redningshjælpere.

Det rigtige overblik over den hurtigstmulige redning.

For at hjælpe redningsmandskabet på den bedst mulige måde på ulykkesstedet har Mercedes-Benz udviklet egne digitale redningshjælpere. De giver i nødstilfælde klarhed over alle sikkerhedsrelevante detaljer om bilen - og byder på den måde på livreddende fordele på få sekunder.

De digitale Mercedes-Benz-redningshjælpere spiller perfekt sammen: Redningsmærkaten med QR-kode henviser direkte til det rigtige redningskort for hver bil. Rescue Assist App til smartphones og tablets indeholder ud over redningskortene også tredimensionale visninger af bilen - nu også offline, i tilfælde af at der ikke er mobilnet til rådighed på ulykkesstedet.

Alt dette sikrer det rigtige overblik og sparer værdifuld tid, når hvert sekund tæller i en nødsituation.

Omfattende oplysninger om vores køretøjer og deres sikkerhedssystemer finder redningsmandskabet i vores vejledning.

Download nu:
Download vejledning til redningsmandskab personbil (pdf, 12MB)

Leitfaden Titelbild

Redningsmærkaten

Mercedes-Benz redningsmærkat: Et bidrag til din sikkerhed. Tilgængeligt til samtlige Mercedes-Benz og smart personbiler fra modelår 1990.

Redningsmærkaten fra Mercedes-Benz.

I en nødsituation er det af afgørende betydning, at man hurtigt har adgang til det rigtige redningskort. Derfor har Mercedes-Benz som den første bilproducent udviklet redningsmærkaten med QR-kode. Mærkaterne klæbes på indersiden af tankklappen samt på B-stolpen overfor – to steder på bilen, der statistisk viser sig i de fleste ulykkestilfælde af forblive så godt som ubeskadigede. Når redningsfolkene scanner QR-koden på mærkaten, kan de via tablet eller smartphone få direkte adgang til det relevante redningskort for den pågældende bil.

I alle nye Mercedes-Benz personbiler, MPV'er, Fuso og smart biler er der anbragt to mærkater med en QR-kode på- på indersiden af tankklappen samt på B-stolpen overfor.

De identificerer bilen entydigt, gør grundlæggende oplysninger om bilen synlige med det samme og sørger for, at man kommer ind på det rigtige website med det bilspecifikke redningskort.

Disse oplysninger kan redde liv, for i nødstilfælde skal alt klappe, og hvert sekund tæller i bjergningen af mennesker på ulykkesstedet.

„På enhver bil er der bestemte områder, som vi ikke kan skære i uden at udsætte personerne i bilen eller os selv for fare. Derfor skal man også udefra kunne få adgang ti disse livsvigtige oplysninger. Dermed sparer vi værdifuld tid på stedet. Ofte tæller hvert sekund - og enhver hjælp er kostbar.“

Oliver H., Feuerwehrmann. I et interview med Mercedes-Benz om den nye redningsmærkat.

Rescue Assist App

Hurtig og præcis hjælp takket være en ny app til tablets og smartphones: I nødstilfælde får redningsmandskabet direkte adgang til det relevante for bilen. Og de mest moderne 3D-visninger i Virtual- eller Augmented-Reality-funktion hjælper ekstremt hurtigt med at få et afgørende overblik. Du får din gratis Rescue Assist App her:

Bemærk: På grund af vedligeholdelse kan Rescue Assist App midlertidigt ikke downloades fra appbutikkerne.

Mercedes-BenzRescue Assist App

Mercedes-BenzRescue Assist App stiller hurtigt vigtige oplysninger til rådighed: Scan blot den pågældende QR-kode med kameraet på en smartphone eller tablet, eller vælg bilen via valgmenuen i appen. Og det rigtige redningskort åbnes nu Mercedes-BenzRescue Assist App indeholder alle sikkerhedsrelevante komponenter såsom airbags, batterier, ledninger og brændstofrør samt tanke til brændstof, olie og gas. På alle el- og hybridbiler vises alle højvoltskomponenter også tydeligt.

Tabletvisning i VR-funktion

Online og offline aktiv - altid aktuelt

En yderligere anvendelse af Mercedes-BenzRescue Assist App består i offline-adgang til alle indeholdte data. Efter download og installation behøver du ingen internetadgang for at benytte appen. Hvis din smartphone eller tablet med denne app befinder sig i et aktiveret WLAN og nye redningskort er tilgængelige, opdateres dataene i appen automatisk. Appen er tilgængelig for iOS og Android-enheder på 24 sprog.

Tabletvisning i AR-funktion

Redningskortet

Hvad angår sikkerhed sætter vi nye standarder: Mercedes-Benz redningskortene indeholder samtlige bilspecifikke skitser med alle bjerningsrelevante oplysninger. Dette hjælper redningsmandskab med at få et afgørende overblik - og personerne i bilen med at blive reddet hurtigere.

Redningskortet er internationalt anerkendt. De er udviklet af ADAC og VDA (de tyske bilfabrikanters sammenslutning) og hjælper med at redde ofrene ved en ulykke ud af bilen. Det indeholder bilspecifikke skitser med alle bjergningsrelevante oplysninger: Model, typeserie og modelår, særlige kendetegn ved karrosseriet og konstruktionsdetaljer, placering af airbags og batteri samt specifikke oplysninger om de alternative drivtyper.

Pålidelige beskyttelsessystemer hører uden tvivl til det vigtigste udstyr i moderne biler. Men i nødstilfælde udgør de dog en stor udfordring for redningsmandskaber. Hvis personer sidder fastklemt i bilen efter en ulykke, skal det i første omgang afklares, hvor der kan gøres brug af klippeværktøj og spredere? Hvor befinder endnu ikke udløste airbags, tanke eller elektriske ledninger sig, som kan bringe redderne og passagererne i fare? Redningskortet indeholder disse oplysninger, og dermed spares der livsvigtig tid i forbindelse med bjergningen.

Du modtager dit redningskort direkte her på siden. Vælg blot bilklasse, model og typeserie – og du vil kunne downloade det pågældende redningskort med det samme.

Her finder du det rigtige redningskort.

Vælg din bil her, og du sendes direkte videre til det relevante redningskort.

Kontakt.

Udbyder

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
D-70372 Stuttgart
Tlf.: +49 711 17 - 0
E-mail: dialog.mb@daimler.com

Repræsenteret ved direktionen:
Ola Källenius (adm.dir.), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Frank Lindenberg, Markus Schäfer, Britta Seeger

Bestyrelsesformand: Manfred Bischoff

Handelsregisteret ved byretten i Stuttgart, nr. HRB 762873
Momsidentifikationsnummer: DE 32 12 81 763

Forsikringsmæglerregisteret (www.vermittlerregister.info): Registernr. D-N5VM-4IM0N-23

Tilladelsesfritagelse iht. § 34d stk. 3 i den tyske næringslov (GewO), tilsynsmyndighed: IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, www.ihk-stuttgart.de

Medlem af industri- og handelskammeret i Stuttgart, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart

Titelbenævnelse: Forsikringsmægler med tilladelse iht. den tyske næringslovs § 34d, stk. 3 (GewO); Forbundsrepublikken Tyskland

Erhvervsretlige regler:
- § 34d næringsloven (GewO)
- §§ 59 - 68 loven om forsikringsaftaler (VVG)
- Loven om forsikringsmæglervirksomhed (VersVermV)

De erhvervsretlige regler findes på og kan downloades fra www.gesetze-im-internet.de, som stilles til rådighed af det tyske justitsministerium og af juris GmbH.

Udbyder: Finansielle tjenester

Udgiver:
Mercedes-Benz Bank AG 
Siemensstraße 7
D-70469 Stuttgart

Telefon: +49 (0) 711 2574-0
Telefax: +49 (0) 711 2574-8005

E-mail: kundenservice@mercedes-benz-bank.com

Ansvarlige tilsynsmyndigheder:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
og
Marie-Curie-Str. 24-28, D-60439 Frankfurt a.M.

Den Europæiske Centralbank
Sonnemannstr. 20, D-60314 Frankfurt a.M.

Mercedes-Benz Bank AG, Stuttgart, registreret i handelsregisteret ved byretten i Stuttgart under
HRB-nr.: 22 937
Moms-ID: DE-811 120 989
BIC: MEBEDE6SDCB

Bankforbindelse: Commerzbank AG, Stuttgart
IBAN: DE22600800000960028000
BIC/SWIFT: DRESDEFF600

Forsikringsmæglerregisteret (www.vermittlerregister.info): Register-nr. D-HIEM-XM7SI-10
Tilladelse iht. § 34d, stk. 1 i den tyske næringslov (GewO), tilsynsmyndighed: IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, www.ihk-stuttgart.de

Medlem af industri- og handelskammeret i Stuttgart, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart

Titelbenævnelse: Forsikringsmægler med tilladelse iht. § 34d, stk. 1 i den tyske næringslov (GewO); Forbundsrepublikken Tyskland

Erhvervsretlige regler:
- § 34d næringsloven (GewO)
- §§ 59 - 68 loven om forsikringsaftaler (VVG)
- Loven om forsikringsmæglervirksomhed (VersVermV)

De erhvervsretlige regler findes på og kan downloades fra www.gesetze-im-internet.de, som stilles til rådighed af det tyske justitsministerium og af juris GmbH.

Ansvarlig og bemyndiget:

Direktion: Franz Reiner (adm. dir.), Andreas Berndt, Andree Ohmstedt, Benedikt Schell, Marc Voss-Stadler

Bestyrelsesformand: Klaus Entenmann

Forbrugertvistbilæggelse: Mercedes-Benz Bank AG indgår i „Ombudsmann der privaten Banken“-forbrugerstridsbilæggelsesmyndighedens (de private bankers ombudsmand) stridbilæggelsesproces (www.bankenombudsmann.de). Her har forbrugeren mulighed for at kontakte de private bankers ombudsmand med henblik på bilæggelse af en strid med banken. Dette er nærmere reguleret i procesreglerne for mægling i forbindelse med kundeklager i den tyske banksektor, som kan hentes på internettet under www.bankenverband.de. Klagen skal forfattes skriftligt (f.eks. i et brev, en fax eller en e-mail) og sendes til kundeklageafdelingen hos foreningen af tyske banker (Bundesverband deutscher Banken e.V., Postfach 040307, D-10062 Berlin, fax: +49 (0)30 1663-3169, e-mail: ombudsmann@bdb.de).

_____________________________________________________


Mercedes-Benz Leasing GmbH

Siemensstraße 7
D-70469 Stuttgart

Telefonnummer: +49 (0) 711 2574-0
Faxnummer: +49 (0) 711 2574-8005

E-mail: kundenservice@mercedes-benz-bank.com

Ansvarlige tilsynsmyndigheder:Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108,
D-53117 Bonn
og
Marie-Curie-Str. 24-28,
D-60439 Frankfurt a.M.

Den Europæiske Centralbank
Sonnemannstr. 20,
D-60314 Frankfurt a.M.

Ansvarlig og bemyndiget:

Direktion:
Franz Reiner, Andreas Berndt, Andree Ohmstedt, Benedikt Schell, Marc Voss-Stadler

Handelsregisteret i Stuttgart HRB 3913
Moms-ID-nr.: DE 811 121 012
IBAN: DE14600800000907177500
BIC/SWIFT: DRESDEFF600

Forbrugertvistbilæggelse:

Mercedes-Benz Leasing GmbH er hverken forpligtet eller klar til at deltage i tvistbilæggelsessager ved forligsorganer.

_____________________________________________________


Kontakt:

Servicetelefon for privatkunder: Leasing/finansiering/forsikring
Telefonnummer: +49 (0) 681 96595010
Faxnummer: 0681 96595015

Servicetelefon for erhvervskunder: Leasing/finansiering/forsikring
Telefonnummer: +49 (0) 30 868755755
Faxnummer: 030 868755756

Mandag-fredag: Kl. 8.00-20.00
Lørdag: Kl. 8.00-16.00

Cookies

Information om anvendelse af cookies

Vi anvender cookies og lignende sofwareværktøjer som HTML5 Storage eller Local Shared Objects (samlet kaldet „cookies“) til at registrere dine interesser og særligt populære områder af vores hjemmesider og med disse informationer forbedre hjemmesidernes udformning og gøre dem endnu mere brugervenlige.

1. Funktioner for og anvendelse af cookies

 • Cookies er små filer, som gemmes på din harddisk, Notebook eller mobiltelefon fra en hjemmeside, som du besøger. På baggrund af disse kan vi fx registrere, om der allerede har været en forbindelse mellem din enhed og vores hjemmesider, eller hvilket sprog eller andre indstillinger du foretrækker. Cookies kan også indeholde personrelaterede data.
 • Hvis du bruger vores hjemmesider, accepterer du dermed anvendelsen af cookies.
 • Du kan også besøge vores hjemmesider uden at acceptere anvendelsen af cookies. Dvs. Du kan afvise anvendelsen og til hver en tid også slette cookies ved at udføre de pågældende indstillinger på din enhed. Dette gøres på følgende måde:
 • De fleste browsere er forudindstillet således, at de automatisk accepterer cookies. Denne forudindstilling skal du ændre ved at aktivere indstillingen *Accepter ingen cookies* i din browser.
 • Du kan til hver en tid slette eksisterende cookies. Hvordan dette fungerer i detaljer, kan du se i brugervejledningen fra producenten af din browser eller enhed.
 • Du kan finde informationer vedr. deaktivering af Local Shared Objects under følgende link:
  Informationer vedr. deaktivering af Local Shared Objects
 • Anvendelsen af cookies hænger også sammen med deres afvisning eller sletning på den anvendte enhed og også på den pågældende, anvendte brower. Du skal altså afvise og/eller slette cookies separat for hver enkelt af dine enheder og ved anvendelsen af flere browsere også for hver enkelt browser.
 • Hvis du beslutter dig for ikke at anvende cookies, kan det være, at du ikke har adgang til alle funktioner på vores hjemmesider eller kun har begrænset adgang til enkelte funktioner.
 • Vi inddeler cookies i følgende kategorier:

  Ubetinget nødvendige cookies (type 1)
  Disse cookies er ubetinget nødvendige for hjemmesidernes funktioner. Uden disse cookies ville vi ikke kunne tilbyde dig tjenester som fx bilkonfiguratoren.

  Funktions-cookies (type 2)
  Disse cookies letter betjeningen og forbedrer hjemmesidernes funktioner. Vi gemmer fx dine sprogindstillinger i funktions-cookies.

  Service-cookies (type 3)
  Disse cookies indsamler informationer om, hvordan du bruger vores hjemmesider. Dermed kan vi registrere, hvilke dele af vores internettilbud der er særligt populære og på den måde forbedre vores tilbud til dig. Læs venligst i den forbindelse også afsnittet „Analyse af anvendelsesdata“.

  Cookies fra tredjemand (type 4)
  Disse cookies placeres af tredjemand, fx sociale netværk som Facebook, Twitter og Google+, hvis indhold du kan integrere via de på vores hjemmesider tilbudte „social plug-ins“. Nærmere informationer om social plug-ins og deres anvendelse og funktion findes under punkt 4 i vores databeskyttelsesretningslinjer.

Ansvarlig i henhold til generel forordning om databeskyttelse:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Tyskland
E-mail: dialog.mb@daimler.com

Databeskyttelsesansvarlig:

Daimler AG
Koncernansvarlig for databeskyttelse
HPC E600
70546 Stuttgart
Tyskland
E-mail: data.protection@daimler.com

1. Databeskyttelse

Vi glæder os over dit besøg på vores hjemmesider og din interesse i vores tilbud. Beskyttelse af dine personrelaterede data er et vigtigt anliggende for os. I disse databeskyttelsesretningslinjer forklarer vi, hvordan vi indhenter dine personrelaterede data, hvad vi gør med dem, til hvilke formål og på hvilke retsgrundlag dette foretages, og hvilke rettigheder og krav der er forbundet med dette for dig. Derudover henviser vi til Daimlers databeskyttelsesretningslinje: 

Daimler databeskyttelsesretningslinje

Vores databeskyttelsesretningslinjer for anvendelsen af vores hjemmesider og databeskyttelsesretningslinje fra Daimler AG gælder ikke for dine aktiviteter på hjemmesider fra sociale netværk eller andre udbydere, som du kan få adgang til via links på vores hjemmesider. Du kan finde oplysninger på disse udbyderes hjemmesider om deres databeskyttelsesbestemmelser.

2. Indhentning og behandling af dine personrelaterede data

 • Når du besøger vores hjemmesider, gemmer vi bestemte angivelser vedr. den browser og det styresystem, du bruger, dato og klokkeslæt for besøget, adgangsstatus (fx om du kunne fremkalde en hjemmeside eller modtog en fejlmeddelelse), brugen af hjemmesidens funktioner, de søgeord, som du eventuelt har indtastet, den hyppighed, hvormed du fremkalder de enkelte hjemmesider, betegnelsen af de hentede filer, den overførte datamængde, den hjemmeside, fra hvilken du er kommet hen på vores hjemmesider, og den hjemmeside, som du besøger fra vores hjemmesider ved, at du klikker på links på vores hjemmesider eller indtaster et domæne direkte i indtastningsfeltet i det samme faneblad (eller det samme vindue) i din browser, som du har åbnet vores hjemmesider i. Derudover gemmer vi af sikkerhedsmæssige årsager, særligt til forhindring og registrering af angreb på vores hjemmesider eller forsøg på bedrageri, din IP-adresse og navnet på din internetudbyder i syv dage.   
 • Andre personrelaterede data gemmer vi kun, hvis du meddeler os disse data fx inden for rammerne af en registrering, en kontaktformular, en rundspørge, en prisudskrift eller til gennemførelse af en kontrakt, og også i disse tilfælde kun i det omfang det er tilladt som følge af et af dig afgivet samtykke eller efter gældende retsforskrifter (du kan finde flere informationer om dette nederst i afsnittet „Retsgrundlag for behandlingen“).
 • Du er hverken forpligtet lovmæssigt eller kontraktmæssigt til at afgive dine personrelaterede data. Det er dog muligt, at visse funktioner på vores hjemmesider er afhængige af afgivelsen af personrelaterede data. Hvis du ikke afgiver personrelaterede data i disse tilfælde, kan det føre til, at funktioner ikke eller kun i begrænset omfang står til rådighed.

3. Anvendelsesformål

 • De personrelaterede data, der bliver indhentet ved et besøg på vores hjemmesider, anvender vi til at gøre disse så komfortable for dig som muligt samt til at beskytte vores IT-systemer mod angreb og andre retsstridige handlinger.
 • Hvis du informerer os om yderligere personrelaterede data fx inden for rammerne af en registrering, en kontaktformular, en rundspørge, en prisudskrivning eller til gennemførelsen af en kontrakt, anvender vi disse data til de nævnte formål, til kundeadministration og – hvis det er nødvendigt – til afvikling og afregning af eventuelle forretningsforløb i det til dette nødvendige omfang.

4. Overførsel af personrelaterede data til tredjemand; social plug-ins

 • Vores hjemmesider kan også indeholde tilbud fra tredjemand. Hvis du klikker på et sådant tilbud, overfører vi i det påkrævede omfang data til den pågældende udbyder (fx angivelse af, at du har fundet dette tilbud hos os og eventuelle yderligere informationer, som du allerede har oplyst på vores hjemmesider til dette formål). 
 • Hvis vi indsætter såkaldte „social plug-ins“ til sociale netværk som Facebook, Twitter og Google+ på vores hjemmesider, integrerer vi disse på følgende måde:

  Når du besøger vores hjemmesider, er social plug-ins deaktiveret, hvilket vil sige, at der ikke sker nogen overførsel af data til udbyderen af disse netværk. Hvis du ønsker at bruge et af netværkene, skal du klikke på det pågældende social plug-in for at etablere en direkte forbindelse til serveren til det pågældende netværk.

  Hvis du har en brugerkonto hos netværket, og hvis du er logget på der, når du aktiverer det sociale plug-in, kan netværket tilknytte dit besøg på vores hjemmesider med din brugerkonto. Hvis du gerne vil undgå dette, skal du logge af netværket, inden aktiveringen af det sociale plug-in. Et socialt netværk kan ikke tilknytte besøg på andre Mercedes-Benz AG hjemmesider, hvis du ikke har aktiveret et eksisterende socialt plug-in der.

  Hvis du aktiverer et socialt plug-in, overfører netværket det indhold, der derved bliver tilgængeligt, direkte til din browser, som integrerer det på vores hjemmesider. I denne situation kan der også ske dataoverførsler, der initieres og styres af det pågældende sociale netværk. For din forbindelse til et socialt netværk, dataoverførslerne mellem netværket og dit system og for dine interaktioner på denne platform gælder udelukkende databeskyttelsesbestemmelserne for det pågældende netværk.

  Det sociale plug-in forbliver aktivt, indtil du deaktiverer det eller sletter dine cookies.

Cookie-oplysninger

 • Hvis du klikker på et link til et tilbud eller aktiverer et socialt plug-in, kan det være, at personrelaterede data ender i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der set fra den Europæiske Unions („EU“) synspunkt ikke kan sikre et „passende beskyttelsesniveau“ for behandlingen af personrelaterede data svarende til EU-standarderne. Tænk venligst på dette forhold, inden du klikker på et link eller aktiverer et socialt plug-in og dermed udløser en overførsel af dine data.

5. Analyse af anvendelsesdata; Anvendelse af analyseværktøjer

 • Vi ønsker at tilpasse indholdet på vores hjemmesider så nøjagtigt til dine interesser som muligt og på den måde forbedre vores tilbud til dig. For at kunne registrere foretrukne anvendelsestyper og særligt populære områder af vores hjemmesider anvender vi følgende analyseværktøj(er): Google Analytics.
 • Ved anvendelse af disse analyseværktøjer kan der overføres data til servere placeret i USA, og de kan behandles der. Vær venligst opmærksom på følgende: I USA foreligger der set fra den Europæiske Unions synspunkt ikke et „passende sikkerhedsniveau“ for behandlingen af personrelaterede data svarende til EU-standarderne. Dette sikkerhedsniveau kan dog for enkelte virksomheder erstattes med en certificering i henhold til den såkaldte „EU-U.S. Privacy Shield“.
 • Hvis du ikke ønsker, at vi under anvendelse af de nævnte analyseværktøjer indsamler og analyserer informationer om dit besøg på vores hjemmesider, kan du til hver en tid gøre indsigelser for fremtiden („opt-out“).
 • Vi implementerer din indsigelse ved, at vi placere en opt-out cookie i din browser. Denne cookie anvendes kun i relation til din indsigelse. Bemærk venligst, at en opt-out cookie af tekniske årsager kun virker i den browser, hvor den er blevet placeret. Hvis du sletter en cookie eller anvender en anden browser eller en anden slutenhed, skal opt-out gentages.
 • Nedenfor kan du finde informationer om udbyderne af de af os anvendte analyseværktøjer og den pågældende opt-out-mulighed:

  Google Inc. („Google“):
  Google er certificeret i henhold til EU-U.S. Privacy Shield.
  Du kan forhindre Googles overførsel af dine data og deres registrering og behandling. Google informerer om dette via følgende Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

6. Sikkerhed

Vi anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag for at beskytte de data fra dig, som vi administrerer, mod manipulation, tab, ødelæggelse og mod uberettigede personers adgang. Vi forbedrer fortløbende vores sikkerhedstiltag i henhold til den teknologiske udvikling.

7. Retsgrundlag for behandlingen

 • I det omfang du har givet os dit samtykke til behandlingen af dine personrelaterede data, udgør dette retsgrundlaget for behandlingen (art. 6 afsnit 1 underafsnit a i DSGVO).
 • Til en behandling af personrelaterede data med henblik på formidling eller opfyldelse af en kontrakt med dig udgør art. 6, afsnit 1, underafsnit b i DSGVO retsgrundlaget.
 • Hvis behandlingen af dine personrelaterede data er nødvendig for, at vi kan opfylde vores retslige forpligtelser (fx til opbevaring af data), er vi berettiget til dette i henhold til art. 6, afsnit 1, underafsnit c i DSGVO.
 • Derudover behandler vi personrelaterede data med henblik på varetagelsen af vores berettigede interesser samt tredjemands berettigede interesser i henhold til art. 6, afsnit 1 underafsnit f i DSGVO. Opretholdelsen af vores IT-systemers funktionsdygtighed men også markedsføringen af egne eller fremmede produkter og serviceydelser og den lovmæssigt påkrævede dokumentation for forretningskontakter udgør sådanne berettigede interesser.

8. Sletning af dine personrelaterede data

Din IP-adresse og navnet på din internetudbyder, som vi kun gemmer af sikkerhedsmæssige årsager, sletter vi efter syv dage. Derudover sletter vi dine personrelaterede data, så snart det formål, med hvilket vi har indhentet og behandlet dataene, bortfalder. Ud over dette tidspunkt foretages der kun en lagring, hvis dette er nødvendigt i henhold til de love, forordninger eller øvrige retsforskrifter fra den Europæiske Union eller et medlemsland i den Europæiske Union, som vi er underlagt.

9. Berørtes rettigheder

 • Som af databehandlingen berørt person har du ret til oplysninger (art. 15 DS-GVO), Berigtigelse (art. 16 DS-GVO), Sletning af data (art. 17 DS-GVO), Begrænsning af behandling (art. 18 DS-GVO) samt mulighed for dataoverførsel (art. 20 DS-GVO).
 • Hvis du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personrelaterede data, er du berettiget til at tilbagekalde samtykket til hver en tid. Retmæssigheden af behandlingen af dine personrelaterede data indtil en tilbagekaldelse berøres ikke af tilbagekaldelsen. Ligeledes forbliver en yderligere behandling af disse data uberørt på grund af et andet retsgrundlag, fx til opfyldelse af retslige forpligtelser (se afsnittet „Retsgrundlag for behandlingen“).
 • Indsigelsesret
  Du er berettiget til, på baggrund af årsager, der skyldes din særlige situation, til hver en tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personrelaterede data vedrørende dig, der foretages på baggrund af art. 6 afsnit 1 e) DS-GVO (databehandling i offentlig interesse) eller art. 6 afsnit 1 f) DS-GVO (databehandling på grundlag af en interesseafvejning). Hvis du gør indsigelse, behandler vi kun fortsat dine personrelaterede data, hvis vi kan dokumentere tvingende, berettigede årsager til dette, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen har til formål at gøre retskrav gældende, at udøve eller forsvare retskrav.

 • Vi beder dig sende dine krav eller forklaringer til nedenstående adresse alt efter mulighed: kundenrechte@daimler.com
 • Hvis du mener, at behandlingen af dine personrelaterede data strider imod lovmæssige forskrifter, er du berettiget til at klage hos en ansvarlig datatilsynsmyndighed (art. 77 DS-GVO).

10. Nyhedsbrev

Hvis du abonnerer på et nyhedsbrev, der tilbydes på vores hjemmeside, anvendes de data, der blev oplyst ved tilmeldingen til nyhedsbrevet, kun til afsendelsen af nyhedsbrevet, hvis du ikke har givet samtykke til en videregående anvendelse. Du kan til hver en tid afslutte abonnementet via den mulighed for afmelding, der foreligger i nyhedsbrevet.

11. Daimler AGs centrale adgangsservice

Med Daimler AGs centrale adgangsservice kan du tilmelde dig alle de hjemmesider og applikationer fra Daimler Gruppen og dens mærker, der er tilknyttet denne service. Anvendelsesbetingelserne for Daimler AGs centrale adgangsservice kan du hente med følgende link:

Anvendelsesbetingelser for Daimler AGs centrale adgangsservice

12. Cookies

Du kan finde informationer om de af os anvendte cookies og deres funktioner under vores cookie-oplysninger.

Cookie-oplysninger

Udgave: Oktober 2019

Ophavsret

Copyright 2019 Mercedes-Benz AG. Alle rettigheder forbeholdes. Alle tekster, billeder, grafiske fremstillinger, lyd-, video- og animationsfiler samt deres arrangementer er omfattet af ophavsretten og andre love til beskyttelse af intellektuel ejendom. Ovennævnte må ikke kopieres med henblik på hverken kommerciel anvendelse eller distribution, ej heller ændres eller gengives på andre websites. Nogle af Mercedes-Benz AG's internetsider indeholder også materiale, som er ophavsretligt beskyttet af dem, der har stillet dette materiale til rådighed.

Produkter og priser

Efter redaktionens afslutning for enkelte sider kan der være foretaget ændringer af produkter og ydelser. Der forbeholdes ret til konstruktions- eller formændringer, afvigelser i farvenuancer samt ændringer af leveringsomfanget fra producentens side i leveringsperioden, hvis disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til Mercedes-Benz AGs interesser er rimelige for kunden. Illustrationerne kan også indeholde tilbehør, ekstraudstyr eller andet, som ikke hører til standardudstyret. Farveafvigelser skyldes tekniske forhold. Enkelte sider kan også indeholde typer og ydelser, som ikke tilbydes i enkelte lande. Udsagn om lovmæssige, juridiske og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser gælder kun for Forbundsrepublikken Tyskland. Medmindre andet er fastsat i salgs- og leveringsbetingelserne, gælder de priser, som er gyldige på leveringsdagen. For vores kontraktpartnere gælder priserne som uforbindende prisanbefaling. Henvend dig derfor til en filial eller en kontraktpartner for at få de seneste oplysninger.

Varemærker

Medmindre andet er anført, er samtlige mærker, der nævnes på Mercedes-Benz AGs internetsider, juridisk beskyttede varemærker tilhørende Mercedes-Benz AG. Dette gælder navnlig for modelnavne samt alle virksomhedens logoer og symboler.

Licensrettigheder

Mercedes-Benz AG ønsker at tilbyde dig et innovativt og informativt internetindhold. Derfor håber vi, at du er lige så glad for vores kreative design, som vi er. Ikke desto mindre beder vi om forståelse for, at Mercedes-Benz AG-koncernen er nødt til at beskytte sin intellektuelle ejendomsret, inklusive patenter, varemærker og ophavsrettigheder, og at disse internetsider ikke kan give licensrettigheder til Mercedes-Benz AG-koncernes intellektuelle ejendom.

Oplysninger om fremadrettede udsagn

Internetsider, investor relations releases, års- og periodeberetninger, udsyn, præsentationer, audio- og videotransmissioner af arrangementer (live eller optaget) og andre dokumenter på dette website indeholder bl.a. fremadskuende udsagn om den fremtidige udvikling, der bygger på aktuelle vurderinger fra ledelsen. Ord som "forventer", "antager", "tror", "vurderer", "regner med", "agter" "kan/kunne", "planlægger", "projicerer", "bør" og lignende begreber betegner sådanne fremadrettede udsagn. Sådanne udsagn er behæftet med visse risici og usikkerhedsmomenter. Eksempler på dette kan være konjunkturnedgang i Europa eller Nordamerika, ændringer i valutakurser, rentesatser og råstofpriser, nye konkurrerende produkter, større salgsincitamenter, succesrig realisering af den nye forretningsmodel for smart, leveringsproblemer i forbindelse med produktionsmaterialer, der skyldes materialeflaskehalse, medarbejderstrejker eller leverandørers insolvens, samt et fald i gensalgsprisen for brugte biler. Skulle en af disse usikkerhedsfaktorer eller andre vanskeligt definérbare forhold (et udvalg af disse er beskrevet under overskriften "Risikoberetning" i den seneste årsberetning fra Daimler samt under overskriften "Risk Factors" i Formular 20-F i Daimler-koncernes seneste årsberetning, der er indleveret til den amerikanske værdipapir-børstilsynsmyndighed) indtræffe, eller hvis de antagelser, der ligger til grund for udtalelserne, viser sig at være urigtige, kan de faktiske resultater afvige væsentligt fra de resultater, der er nævnt eller implicit givet udtryk for i disse udtalelser. Vi har ikke til hensigt og påtager os heller ikke nogen forpligtelse til løbende at opdatere disse fremadskuende udsagn, da de udelukkende er baseret på de forhold, der var gældende på dagen for deres offentliggørelse.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne og angivelserne på disse sider udgør ikke noget løfte eller nogen garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende. De udgør navnlig intet stiltiende udsagn eller garanti vedrørende beskaffenhed, omsættelighed, egnethed til bestemte formål eller overholdelse af love og patenter. 

På vores internetsider finder du også links til andre sider på internettet. Vi gør opmærksom på, at vi ikke har indflydelse på udformningen af og indholdet på de sider, der linkes til. Vi kan derfor heller ikke påtage os noget ansvar for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de oplysninger, som stilles til rådighed på disse sider. På denne baggrund distancerer vi os hermed fra alt indhold på disse sider. Denne erklæring gælder for alle de links til eksterne sider samt deres indhold, som findes på vores internetsider.

Information iht. reglerne om bilæggelse af forbrugertvister (VSBG - Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, § 36) For tyske brugere gælder følgende: Mercedes-Benz AG vil ikke deltage i tvistbilæggelsessager hos forbrugertvistbilæggelsesorganer i medfør af bestemmelserne i VSBG og er heller ikke forpligtet til dette.

EU-Kommissionen har oprettet en internetplatform til netbaseret bilæggelse af tvister (den såkaldte OTB-platform). OTB-platformen fungerer som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der vedrører kontraktforpligtelser i forbindelse med netbaserede købsaftaler. Du kan få adgang til OTB-platformen via følgende link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr