You are currently using an outdated internet browser that, for technical reasons, is no longer supported. In order to use the website, please update your system to the latest version of a modern browser, such as EdgeChromeFirefox oder Safari.

Dostępne są nowe aktualizacje kart ratowniczych Mercedes-Benz. Czy chcesz zaktualizować swoje dane offline?

Czy chcesz rozpocząć pobieranie, aby tej aplikacji można było używać offline?

Nie znaleziono danych potrzebnych do tego, aby aplikacji można było używać offline. Czy chcesz teraz pobrać dane?

Twoje dane offline wydają się niekompletne. Czy chcesz ponownie pobrać dane, aby uzyskać pełną funkcjonalność offline?

Połączenie z Internetem zakończ dopiero po zakończeniu pobierania. Może to potrwać kilka minut.

Zawartość została już pobrana i jest dostępna do użycia offline.

Pobieranie zostało zakończone powodzeniem.

Wystąpił błąd. Zaczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

Powrót

Mercedes-Benz Klasa S 450L Typ V223 Limuzyna, 2021 - 2022


 • Poduszka powietrzna

 • Generator gazu

 • Napinacz pasa bezpieczeństwa

 • Jednostka sterująca SRS

 • Aktywny system ochrony pieszych

 • Amortyzator ciśnienia gazu / Wstępnie naprężona sprężyna

 • Strefa ostrzeżenia

 • Akumulator niskiego napięcia

 • Benzyna zbiornik paliwa

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych wytycznych ratowniczych.

1. Identyfikacja / rozpoznanie

2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Hamulec parkingowy
Nacisnąć przełącznik P na dźwigni zmiany biegów (1). Hamulec parkingowy aktywuje się automatycznie.
Hamulec postojowy
Elektryczny hamulec postojowy (1)
 • legend_item.alt_text
  Prawidłowe punkty podnoszenia
 • legend_item.alt_text
  Prawidłowe punkty stabilizujące z boku

Należy unikać dodatkowego odkształcania progów i podwozia podczas akcji ratowniczej (np. podpierając je urządzeniami hydraulicznymi).

3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa

Wyłączyć zapłon:

1. Nacisnąć przycisk START-STOP, nie aktywując hamulca roboczego.
2. Elektroniczny kluczyk pojazdu zabezpieczyć w odległości co najmniej 5 m od samochodu.

Brak odgłosów pracy silnika nie oznacza, że pojazd jest wyłączony.

Ponowne uruchomienie jest możliwe aż do wycofania pojazdu z eksploatacji.

Zdjąć klemy z akumulatora 12 V/48 V

1. Zdjąć osłonę akumulatora 12/48 V w komorze silnikowej.
2. Odłączyć kabel minusowy akumulatora 12/48 V od połączenia śrubowego i zabezpieczyć przed przypadkowym kontaktem.

Zdjąć klemy z akumulatora 12 V/48 V

1. Zdjąć osłonę akumulatora 12/48 V w bagażniku.
2. Odłączyć kabel minusowy akumulatora 12/48 V od połączenia śrubowego i zabezpieczyć przed przypadkowym kontaktem.

Pasywne systemy bezpieczeństwa (poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa) zostają dezaktywowane.

4. Dostęp do pasażerów

Podczas uwalniania osób znajdujących się w pojeździe należy wziąć pod uwagę komponenty systemów wspomagania bezpieczeństwa (w szczególności elementy pirotechniczne) zgodnie z informacjami na stronie 1.

Za schowaną klamkę (1) wsunąć od góry płaski, niemetalowy przedmiot i lekko przechylić go na zewnątrz.
Za schowaną klamkę (1) wsunąć od góry płaski, niemetalowy przedmiot i lekko przechylić go na zewnątrz.
Od dołu sięgnąć za klamkę (1), do oporu pociągnąć na zewnątrz i przytrzymać.
Od dołu sięgnąć za klamkę (1), do oporu pociągnąć na zewnątrz i przytrzymać.
Regulacja kierownicy
Regulacja kierownicy
Regulacja fotela (elektryczna)
Regulacja fotela (elektryczna)
 • legend_item.alt_text
  VSG: Szkło klejone
 • legend_item.alt_text
  ESG: Szkło hartowane

5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe

Pojazd napędzany paliwem ciekłym z grupy 2
Materiał łatwopalny
Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
Działa żrąco
Toksyczność ostra

6. Postępowanie na wypadek pożaru

pictogram.image.alt_text
pictogram.image.alt_text
pictogram.image.alt_text

Do gaszenia pojazdu stosować duże ilości wody (H₂O).

7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie

Nie ma niebezpieczeństwa dopływu napięcia do karoserii. Po wydobyciu pojazdu:
1. Pozwolić, aby z wnętrza wypłynęła woda.
2. Podjąć działania zmierzające do dezaktywowania instalacji elektrycznej 12/48 V (patrz rozdział 3).

8. Holowanie / transport / przechowywanie

9. Dodatkowe istotne informacje

Więcej informacji można znaleźć w Wytycznych dla służb holowniczych samochodów osobowych.

10. Objaśnienie użytych piktogramów

 • Pojazd napędzany paliwem ciekłym z grupy 2

 • Ogólny znak ostrzegawczy

 • Materiał łatwopalny

 • Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego

 • Działa żrąco

 • Toksyczność ostra

 • Użycie wody do gaszenia ognia

 • Użycie suchej piany do gaszenia ognia

 • Użycie mokrej piany do gaszenia ognia

 • Pokrywa silnika

 • Pokrywa bagażnika

 • Oddalenie inteligentnego kluczyka

Oferent

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Telefon: +49 711 17 - 0
E-mail: dialog.mb@mercedes-benz.com

reprezentowana przez Zarząd:
Ola Källenius (Prezes), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Harald Wilhelm, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Bernd Pischetsrieder

Rejestr handlowy w Sądzie Okręgowym w Stuttgarcie, nr HRB 762873
Numer identyfikacyjny podatku obrotowego: DE 32 12 81 763

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych (www.vermittlerregister.info): nr w rejestrze D-N5VM-4IM0N-23

Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zezwolenia wg § 34d ust. 3 GewO, organ nadzorujący: IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, www.ihk-stuttgart.de

Członek Izby Przemysłowo-Handlowej w Stuttgarcie, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart

Nazwa działalności: agent ubezpieczeniowy z licencją wg § 34d ust.3 GewO; Republika Federalna Niemiec 

Prawne regulacje działalności:
- § 34d Gewerbeordnung
- §§ 59 - 68 VVG
- VersVermV

Z zasadami regulującymi prawnie działalność można zapoznać się na stronie internetowej, prowadzonej przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i spółkę juris GmbH: www.gesetze-im-internet.de.

Oferent:usługi finansowe

Usługodawca:
Mercedes-Benz Bank AG 
Siemensstraße 7
70469 Stuttgart

Telefon: 0711 2574-0
Faks: 0711 2574-8005

E-mail: kundenservice@mercedes-benz-bank.com

Właściwe organy nadzorujące:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
i
Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt nad Menem

Europejski Bank Centralny
Sonnemannstr. 20, 60314 Frankfurt nad Menem

Mercedes-Benz Bank AG, Stuttgart, spółka zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez właściwy sąd w Stuttgarcie pod
nr HRB: 22 937
Numer Identyfikacji Podatkowej: DE-811 120 989
BIC: MEBEDE6SDCB

Konto bankowe: Commerzbank AG, Stuttgart
IBAN: DE22600800000960028000
BIC/SWIFT: DRESDEFF600

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych (www.vermittlerregister.info): nr w rejestrze D-HIEM-XM7SI-10
Zezwolenie wg § 34d ust. 1 GewO, organ nadzorujący: IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, www.ihk-stuttgart.de

Członek Izby Przemysłowo-Handlowej w Stuttgarcie, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart

Nazwa działalności: agent ubezpieczeniowy z licencją wg § 34d ust. 1 GewO; Republika Federalna Niemiec 

Prawne regulacje działalności:
- § 34d Gewerbeordnung
- §§ 59 - 68 VVG
- VersVermV

Z zasadami regulującymi prawnie działalność można zapoznać się na stronie internetowej, prowadzonej przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i spółkę juris GmbH: www.gesetze-im-internet.de.

Osoby odpowiedzialne i uprawnione do reprezentowania:

Zarząd Franz Reiner (Prezes), Andreas Berndt, Andree Ohmstedt, Benedikt Schell, Marc Voss-Stadler

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Klaus Entenmann

Rozstrzyganie sporów konsumenckich: Mercedes-Benz Bank AG uczestniczy w procesach rozwiązywania sporów konsumenckich przez organ „ombudsman banków prywatnych“ (www.bankenombudsmann.de). W celu rozstrzygnięcia sporu z bankiem każdy konsument ma prawo skontaktować się z ombudsmanem banków prywatnych. Szczegóły są podane w zarządzeniu o rozstrzyganiu skarg klientów niemieckich banków, dostępnym w Internecie pod adresem www.bankenverband.de. Skargę należy skierować w formie pisemnej (np. listownie, faksem lub mailem) do biura podawczego w Bundesverband deutscher Banken e.V., skr. pocztowa 040307, 10062 Berlin, faks: (030) 1663-3169, e-mail: ombudsmann@bdb.de.

_____________________________________________________


Mercedes-Benz Leasing GmbH

Siemensstraße 7
70469 Stuttgart

Numer telefonu: 0711 2574-0
Numer faksu: 0711 2574-8005

E-mail: kundenservice@mercedes-benz-bank.com

Właściwe organy nadzorujące:Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108,
53117 Bonn
i
Marie-Curie-Str. 24-28,
60439 Frankfurt nad Menem

Europejski Bank Centralny
Sonnemannstr. 20,
60314 Frankfurt nad Menem

Osoby odpowiedzialne i uprawnione do reprezentowania:

Zarząd:
Franz Reiner, Andreas Berndt, Andree Ohmstedt, Benedikt Schell, Marc Voss-Stadler

Sąd Rejestrowy Stuttgart HRB 3913
NIP: DE 811 121 012
IBAN: DE14600800000907177500
BIC/SWIFT: DRESDEFF600

Rozstrzyganie sporów konsumenckich:

Spółka Mercedes-Benz Leasing GmbH nie ma obowiązku uczestniczenia w procesach rozwiązywania sporów z udziałem organów rozwiązujących spory konsumenckie i nie będzie w nich uczestniczyć.

_____________________________________________________


Kontakt:

Dla klientów indywidualnych: Leasing/finansowanie/ubezpieczenia
Numer telefonu: 0681 96595010
Numer faksu: 0681 96595015

Dla klientów korporacyjnych: Leasing/finansowanie/ubezpieczenia
Numer telefonu: 030 868755755
Numer faksu: 030 868755756

poniedziałek-piątek: godz. 8.00-20.00
sobota: godz. 8.00-16.00

Wskazówki dotyczące stosowania plików cookie

Stosujemy pliki cookie i inne podobne technologie, na przykład HTML5 Storage lub Local Shared Objects (nazywane dalej ogólnym mianem „cookies”), które pozwalają na śledzenie preferencji użytkowników oraz szczególnie popularnych obszarów naszych stron internetowych i umożliwiają na podstawie uzyskanych informacji optymalne projektowanie stron internetowych i uczynienie ich bardziej przyjaznymi w użytkowaniu.
 

1. Funkcje oraz stosowanie cookies

 • Cookies to małe pliki, transferowane z odwiedzanej strony internetowej na pulpit, notebook lub urządzenie mobilne. Na tej podstawie możemy np. określić, czy między Państwa urządzeniem a naszymi stronami internetowymi zostało wcześniej nawiązane połączenie, bądź też jaki język lub jakie ustawienia Państwo preferują. Cookies mogą zawierać również dane osobowe.
   
 • Gdy odwiedzają Państwo nasze strony, wyrażają w ten sposób zgodę na stosowanie cookies.
   
 • Mogą Państwo również odwiedzać nasze strony, nie wyrażając zgody na stosowanie cookies. Tzn. mogą Państwo anulować stosowanie i również w każdym momencie usunąć cookies, dokonując odpowiednich ustawień na swoim urządzeniu. Odbywa się to w następujący sposób:
   
 • Większość przeglądarek zgodnie z ustawieniem domyślnym automatycznie akceptuje cookies. To ustawienie domyślne można zmienić, aktywując w swojej przeglądarce ustawienie *Blokuj cookies*.
   
 • Zapisane cookies można usunąć w każdym momencie. Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne w instrukcji producenta Państwa przeglądarki, względnie urządzenia.
   
 • Informacje dotyczące dezaktywacji Local Shared Objects są dostępne pod poniższym linkiem:
  Informacje dotyczące dezaktywacji Local Shared Objects
   
 • Podobnie, jak stosowanie cookies, również ich odrzucenie lub usunięcie jest powiązane ze stosowanym urządzeniem, a także z każdorazowo stosowaną przeglądarką. Zatem cookies należy odrzucać, względnie usuwać oddzielnie w odniesieniu do każdego ze swoich urządzeń, zaś w przypadku korzystania z większej liczby przeglądarek również w odniesieniu do każdej przeglądarki oddzielnie.
   
 • Jeśli zdecydują się Państwo na blokowanie cookies, może się okazać, że nie wszystkie funkcje naszych stron internetowych będą dla Państwa dostępne, bądź poszczególne funkcje będą dostępne jedynie w sposób ograniczony.
   
 • Cookies dzielimy na następujące kategorie:

  Cookies absolutnie niezbędne (typ 1)
  Te cookies są absolutnie niezbędne do funkcjonowania stron internetowych. Bez tych cookies nie moglibyśmy oferować Państwu np. takich usług, jak konfigurator pojazdu.

  Cookies funkcjonalne (typ 2)
  Te cookies ułatwiają obsługę i ulepszają funkcjonalność stron internetowych. Zapisujemy w cookies funkcjonalnych np. Państwa ustawienia językowe.

  Cookies ofertowe (typ 3)
  Te cookies zbierają informacje o korzystaniu przez Państwa z naszych stron internetowych. Dzięki nim jesteśmy w stanie określić, które aspekty naszej oferty internetowej są szczególnie popularne, i w ten sposób zoptymalizować naszą ofertę. W tej kwestii prosimy zapoznać się również z podrozdziałem „Analiza danych dotyczących korzystania”.

  Cookies podmiotów trzecich (typ 4)
  Te cookies umieszczają podmioty trzecie, np. sieci społecznościowe, jak Facebook, Twitter oraz Google+, których treści mogą Państwo zintegrować za pośrednictwem „wtyczek społecznościowych” oferowanych na naszych stronach internetowych. Bliższe informacje o stosowaniu i funkcji wtyczek społecznościowych są dostępne w punkcie 4 naszych informacji w sprawie polityki prywatności.

Administratorem w myśl Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Niemcy
E-mail: dialog.mb@mercedes-benz.com


Pełnomocnik ds. ochrony danych:

Mercedes-Benz AG
Pełnomocnik koncernu ds. ochrony danych
HPC E600
70546 Stuttgart
Niemcy
E-mail: data.protection@mercedes-benz.com

1. Ochrona danych

Wyrażamy satysfakcję z powodu Państwa wizyty na naszych stronach internetowych oraz Państwa zainteresowania naszymi ofertami. Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas istotne znaczenie. W niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe, jak z nimi postępujemy, w jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne odbywa się to, a także, jakie prawa przysługują Państwu z tego tytułu. Dodatkowo odsyłamy do wytycznej w sprawie ochrony danych Mercedes-Benz AG: 

Wytyczna w sprawie ochrony danych Mercedes-Benz AG

Nasze informacje dotyczące polityki prywatności dotyczące korzystania z naszych stron internetowych oraz wytyczna w sprawie ochrony danych Mercedes-Benz AG nie obowiązują w odniesieniu do Państwa czynności na stronach internetowych sieci społecznościowych lub innych oferentów, dostępnych za pośrednictwem linków na naszych stronach internetowych. Informacji na temat polityki prywatności tych oferentów proszę zasięgnąć na odpowiednich stronach internetowych.

2. Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych

 • Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, zapisujemy określone dane odnoszące się do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego, daty i godziny wizyty, statusu dostępu (np. czy powiodło się otwarcie strony bądź wyświetlił się komunikat o błędzie), korzystania z funkcji strony internetowej, ewentualnie wpisanych przez Państwa haseł wyszukiwania, częstotliwości otwierania przez Państwa poszczególnych stron, nazwy otwieranych plików, zakresu transferu danych, strony internetowej, z której przeszli Państwo na naszą stronę internetową, w oparciu o kliknięcie linków na naszych stronach internetowych lub wpisanie domeny bezpośrednio w polu wprowadzania tej samej zakładki (względnie tego samego okna) Państwa przeglądarki, w której otworzyli Państwo nasze strony internetowe. Ponadto ze względów bezpieczeństwa, w szczególności celem prewencji i wykrywania ataków na nasze strony internetowe, bądź też prób dokonania oszustwa, przechowujemy przez okres siedmiu dni Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider). 
 • Inne dane osobowe zapisujemy tylko wówczas, gdy przekazali nam Państwo te dane np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, i także tylko w przypadku wyrażenia przez Państwa i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (dalsze informacje w tym zakresie są dostępne poniżej w podrozdziale „Podstawy prawne przetwarzania danych”).
 • Ani przepisy prawa, ani postanowienia umowy nie zobowiązują Państwa do przekazywania danych osobowych. Możliwe jest jednak, że określone funkcje naszych stron internetowych są zależne od przekazania danych osobowych. Jeśli w takich przypadkach nie przekażą Państwo danych osobowych, może to skutkować niedostępnością funkcji, bądź ich dostępnością w ograniczonym zakresie.

3. Cele korzystania

 • Dane osobowe gromadzone podczas wizyty na naszych stronach internetowych gromadzimy celem prowadzenia ich w sposób zapewniający maksymalny komfort użytkowania, a także ochrony naszych systemów IT przed atakami i innymi nielegalnymi działaniami.
 • Jeśli przekazują nam Państwo dalsze dane osobowe, np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, wykorzystujemy te dane do wymienionych celów, w celach zarządzania klientami i – jeśli jest to wymagane – w celach realizacji i rozliczenia ewentualnych procedur handlowych, każdorazowo w wymaganym zakresie.

4. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim; wtyczki społecznościowe

 • Nasze strony internetowe mogą zawierać również oferty podmiotów trzecich. Jeśli klikną Państwo taką ofertę, w wymaganym zakresie przekazujemy dane do właściwego oferenta (np. informację, że znaleźli Państwo tę ofertę u nas, i w razie potrzeby dalsze informacje, które wcześniej podali Państwo w tym celu na naszych stronach internetowych). 
 • Jeśli stosujemy na naszych stronach internetowych tzw. „wtyczki społecznościowe” serwisów społecznościowych, jak Facebook, Twitter oraz Google+, integrujemy je w następujący sposób:

  Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, wtyczki społecznościowe są zdezaktywowane, tzn. nie odbywa się transfer jakichkolwiek danych do operatorów tych sieci. Jeśli chcą Państwo skorzystać z którejś z tych sieci, proszę kliknąć właściwą wtyczkę społecznościową celem nawiązania bezpośredniego połączenia z serwerem danej sieci.

  Jeśli mają Państwo w sieci konto użytkownika i są na nim zalogowani w momencie aktywowania wtyczki społecznościowej, sieć może przyporządkować do Państwa konta użytkownika Państwa wizytę na naszych stronach internetowych. Jeśli chcą Państwo tego uniknąć, proszę wylogować się z sieci przed aktywowaniem wtyczki społecznościowej. Sieć społecznościowa nie może przyporządkować wizyty na innych stronach internetowych Mercedes-Benz AG, zanim nie aktywują Państwo umieszczonych na nich wtyczek społecznościowych.

  Jeśli aktywują Państwo wtyczkę społecznościową, sieć przekazuje udostępnione w ten sposób treści bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która przekazuje je na nasze strony internetowe. W takiej sytuacji mogą mieć miejsce również transfery danych, które są inicjowane i sterowane przez daną sieć społecznościową. W odniesieniu do połączenia z siecią społecznościową, transferu danych między siecią a Państwa systemem oraz Państwa interakcji na tej platformie obowiązują wyłącznie zasady polityki prywatności danej sieci.

  Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej dezaktywacji lub usunięcia Państwa plików cookie.

  Wskazówki dotyczące stosowania plików cookie
 • Jeśli klikną Państwo link do oferty lub aktywują wtyczkę społecznościową, może okazać się, że dane osobowe są przekazywane oferentom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które z punktu widzenia Unii Europejskiej („UE”) nie gwarantują „należytego poziomu ochrony” przetwarzania danych osobowych, który byłby zgodny ze standardami UE. Proszę mieć na względzie tę okoliczność, zanim klikną Państwo link lub aktywują wtyczkę społecznościową, inicjując w ten sposób transfer Państwa danych.

5. Analiza danych dotyczących korzystania; Stosowanie narzędzi analitycznych

 • Chcemy dostosować treści naszych stron internetowych możliwie precyzyjnie do Państwa zainteresowań, optymalizując w ten sposób naszą ofertę. Aby zdefiniować preferencje korzystania oraz szczególnie popularne obszary naszych stron internetowych, stosujemy następujące narzędzie (narzędzia) analityczne: Google Analytics.
 • Podczas stosowania tych narzędzi analitycznych może nastąpić transfer danych do serwerów zlokalizowanych w USA, gdzie są przetwarzane. Proszę mieć na uwadze poniższe: Z punktu widzenia Unii Europejskiej w USA nie jest zapewniony „należyty poziom ochrony” przetwarzania danych osobowych, który byłby zgodny ze standardami UE. Ten poziom bezpieczeństwa może jednak zostać zastąpiony w odniesieniu do poszczególnych przedsiębiorstw certyfikacją zgodną z tzw. „EU-U.S. Privacy Shield”.
 • Jeśli nie życzą sobie Państwo, byśmy przy użyciu wymienionych narzędzi analitycznych gromadzili i analizowali informacje dotyczące Państwa wizyty na naszych stronach internetowych, mogą Państwo sprzeciwić się temu w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość („opt-out”).

  Państwa sprzeciw realizujemy, umieszczając w Państwa wyszukiwarce plik cookie opt-out. Ten plik cookie służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Proszę mieć na uwadze, że ze względów technicznych plik cookie opt-out działa tylko w przeglądarce, w której został wstawiony. Jeśli usuną Państwo cookies lub korzystają z innej przeglądarki, względnie z innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać procedury opt-out.
 • Poniżej znajdują się informacje dotyczące oferentów stosowanych przez nas narzędzi analitycznych oraz każdorazowej możliwości dokonania opt-out:

  Google Inc. („Google”):
  Google posiada certyfikat EU-U.S. Privacy Shield.
  Mogą zablokować Państwo transfer swoich danych oraz ich gromadzenie i przetwarzanie przez Google. Stosowne informacje w tym zakresie Google podaje pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

6. Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić administrowane przez nas Państwa dane przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Udoskonalamy nasze środki bezpieczeństwa na bieżąco zgodnie z rozwojem technologicznym.

7. Podstawy prawne przetwarzania danych

 • Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, stanowiła ona podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów zainicjowania lub realizacji umowy zawartej z Państwem jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO.
 • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. do przechowywania danych), wówczas jesteśmy do tego upoważnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
 • Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe celem ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz uzasadnionych interesów podmiotów trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO. Takie uzasadnione interesy obejmują utrzymanie funkcjonalności naszych systemów IT, a także marketing w zakresie produktów i usług zarówno naszych, jak i innych oferentów, oraz wymagane przepisami prawa dokumentowanie kontaktów handlowych.

8. Usuwanie Państwa danych osobowych

Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider), które przechowujemy wyłącznie ze względów bezpieczeństwa, usuwamy po siedmiu dniach. W pozostałym zakresie usuwamy Państwa dane osobowe, jeśli nieaktualny staje się cel, w jakim gromadziliśmy i przetwarzaliśmy dane. W ramach wykraczających poza ten czas zapisywanie ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to wymagane na mocy ustaw, rozporządzeń i innych przepisów prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

9. Prawa zainteresowanych

 • Jako osoba, której dane są podlegają przetwarzaniu, ma Pan(i) prawo do uzyskania informacji (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) przenoszenia danych (art. 20 RODO).
 • Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu cofnięcia zgody. W równym stopniu nie narusza to dalszego przetwarzania tych danych w oparciu o inną podstawę prawną, np. ze względu na wypełnienie innych zobowiązań natury prawnej (por. podrozdział „Podstawy prawne przetwarzania danych”).
 • Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych z przyczyn spowodowanych Państwa szczególną sytuacją w oparciu o art. 6 ust. 1 e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów). Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wówczas, gdy będziemy w stanie wykazać przekonujące i uzasadnione powody, przeważające nad Państwa interesami, prawami i swobodami, bądź jeśli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, realizacji lub ochronie roszczeń natury prawnej.
 • Prosimy kierować Państwa roszczenia lub wyjaśnienia w miarę możliwości na poniższy adres kontaktowy: kundenrechte@mercedes-benz.com
 • Jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawowe, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (art. 77 RODO).

10. Newsletter

Jeśli prenumerują Państwo newsletter oferowany na naszej stronie internetowej, dane wprowadzane podczas rejestracji do serwisu newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera, o ile wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie ich w zakresie wykraczającym poza te ramy. Mogą Państwo w każdym momencie zakończyć prenumeratę, korzystając z możliwości wyrejestrowania się, przewidzianej w newsletterze.

11. Centralny serwis dostępu Mercedes-Benz AG

Korzystając z centralnego serwisu dostępu Mercedes-Benz AG, mogą Państwo zalogować się na wszystkich stronach internetowych oraz w aplikacjach grupy Mercedes-Benz AG i jej marek, podpiętych do serwisu. Warunki korzystania z centralnego serwisu dostępu Mercedes-Benz AG są dostępne pod poniższym linkiem:

Warunki korzystania z centralnego serwisu dostępu Mercedes-Benz AG

12. Cookies

Informacje w sprawie stosowanych przez nas cookies i ich funkcji są dostępne w naszych wskazówkach dotyczących stosowania plików cookie.

Wskazówki dotyczące stosowania plików cookie

Stan: październik 2019 r.

Prawo autorskie

Copyright 2019 Mercedes-Benz AG. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, fotografie, grafiki, pliki dźwiękowe, filmowe i animacyjne oraz ich połączenia podlegają prawu autorskiemu i innym uregulowaniom prawnym chroniącym własność intelektualną. Nie mogą być one wykorzystywane do celów handlowych lub powielane w celu ich odstąpienia, zmieniane lub publikowane na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe firmy Mercedes-Benz AG zawierają również materiał podlegający prawu autorskiemu tych podmiotów, które ten materiał udostępniły.

Produkty i ceny

Po zakończeniu prac redakcyjnych nad poszczególnymi stronami mogą nastąpić zmiany w przypadku produktów i usług. W czasie dostawy zastrzega się prawo do zmian konstrukcji lub formatu, odstępstw w odcieniu barwy oraz do zmian zakresu dostawy lub usługi ze strony producenta, jeżeli te zmiany lub odstępstwa mogą obciążyć klienta z uwzględnieniem interesów Mercedes-Benz AG. Ilustracje zawierać mogą również akcesoria, elementy wyposażenia dodatkowego lub inne komponenty, które nie należą do standardowego zakresu dostawy lub usługi. Odstępstw w odcieniu barwy uwarunkowane są względami technicznymi. Poszczególne strony mogą także zawierać typy i usługi, które nie są oferowane w poszczególnych krajach. Informacje na temat rozwiązań ustawowych, przepisów prawa/ prawa podatkowego i ich oddziaływania mają ważność tylko dla Republiki Federalnej Niemiec. Z zastrzeżeniem odmiennego uregulowania w warunkach sprzedaży i dostawy obowiązują ceny ważne w dniu dostawy. W przypadku naszych partnerów kontraktowych ceny rozumie się jako niezobowiązujące zalecenie w zakresie cen. Z tego względu o aktualnym stanie proszę informować się w filii lub u partnera kontraktowego.

Znaki handlowe

Jeżeli nie podano inaczej, to wszystkie marki zawarte na stronach internetowych Mercedes-Benz AG są chronionymi prawnie znakami towarowymi firmy Mercedes-Benz AG; szczególnie dotyczy to nazw modeli oraz wszystkich znaków logo i emblematów przedsiębiorstwa.

Prawa licencyjne

Mercedes-Benz AG pragnie przedstawiać innowacyjną i informacyjną ofertę internetową. Wyrażamy nadzieję, że podobnie jak my, również odbiorcy są zadowoleni z naszego kreatywnego produktu. Mimo wszystko prosimy o zrozumienie, że Mercedes-Benz AG musi chronić swoją własność intelektualną, włącznie z patentami, znakami handlowymi i prawami autorskimi, a niniejsze strony internetowe nie mogą przyznawać jakichkolwiek praw licencyjnych do własności intelektualnej firmy Mercedes-Benz AG.

Wskazówki w zakresie prognoz

Strony internetowe, oświadczenia o relacjach inwestorskich, raporty handlowe i tymczasowe, prognozy, prezentacje, transmisje audio i wideo z imprez (live lub jako zapis) oraz inne dokumenty na tych stronach internetowych zawierają między innymi prognozy w zakresie przyszłych zdarzeń, które bazują na aktualnych ocenach działu zarządzania. Słowa takie jak „antycypowanie‟, „zakładanie‟, „sądzenie‟, „ocenianie‟, „oczekiwanie‟, „zamierzanie‟, „można/ można by‟, „planowanie‟, „rzutowanie‟, „powinno‟ i podobne pojęcia są typowe dla takich prognoz. Prognozy tego rodzaju podlegają pewnym czynnikom ryzyka i niepewności. Niektórymi tego przykładami może być koniunkturalna recesja w Europie lub Ameryce Północnej, zmiany kursu walut, stawki oprocentowania i ceny surowców, wprowadzanie produktów przez konkurentów, większe bodźce w zakresie sprzedaży, skuteczne wprowadzanie nowego modelu handlowego w przypadku pojazdu smart, a także spadek cen ponownie sprzedawanych pojazdów używanych. Jeżeli wystąpi jeden z tych czynników niepewności lub inne nieprzewidywalne zdarzenia (niektóre z nich opisano w zestawieniu “Raport o czynnikach ryzyka” w aktualnym sprawozdaniu z działalności gospodarczej Mercedes-Benz AG oraz w zestawieniu “Risk Factors” w aktualnym sprawozdaniu z działalności gospodarczej Mercedes-Benz AG w formularzu 20-F,  który przekazano do urzędu nadzoru papierów wartościowych w USA) albo gdy założenia będące podstawą prognoz okażą się niewłaściwe, to rzeczywiste wyniki mogą różnić się istotnie od wyników zawartych w tych prognozach lub od wyników wyrażonych w sposób pośredni. Nie mamy zamiaru, ani nie zobowiązujemy się do bieżącego aktualizowania prognoz, ponieważ wynikają one wyłącznie z okoliczności występujących w dniu ich opublikowania.

Odpowiedzialność

Informacje i dane zawarte na tych stronach nie stanowią jakiegokolwiek zapewnienia lub gwarancji, ani w sposób wyraźny ani w domniemany. W szczególności nie stanowią one domniemanego przyrzeczenia lub gwarancji dotyczącej stanu, przydatności w handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia przepisów prawa i patentów. 

Na naszych stronach internetowych zawarte są również linki do innych stron w internecie. Pragniemy podkreślić, że nie mamy żadnego wpływu na opracowanie i treść stron, do których kierują linki. Z tego względu nie możemy przejąć jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość udostępnianych tam informacji. W tym kontekście dystansujemy się niniejszym od wszelkich treści zawartych na tych stronach. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich zawartych na naszych stronach internetowych linków do stron zewnętrznych i ich treści.

Uwaga: zgodnie z § 36 Ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VSBG) dla niemieckich użytkowników obowiązuje: W myśl powyższej ustawy (VSBG) koncern Mercedes-Benz AG nie będzie uczestniczył w procesie rozwiązywania sporu z udziałem organu rozwiązującego spory konsumenckie. Koncern nie jest bowiem do tego zobowiązany.

Informacje o regulowaniu sporów online
Komisja Europejska utworzyła platformę internetową służącą do rozwiązywania sporów online (tzw. platformę OS). Platforma OS jest forum służącym do pozasądowego regulowania sporów związanych ze zobowiązaniami kontraktowymi, wynikającymi z umów sprzedaży/kupna zawartych online. Platforma OS dostępna jest pod poniższym linkiem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr