You are currently using an outdated internet browser that, for technical reasons, is no longer supported. In order to use the website, please update your system to the latest version of a modern browser, such as EdgeChromeFirefox oder Safari.

Υπάρχουν διαθέσιμες νέες ενημερώσεις των καρτών διάσωσης από τη Mercedes-Benz. Θέλετε να ενημερωθούν τα offline δεδομένα σας;

Θέλετε να ξεκινήσει η λήψη για τη χρήση αυτής της εφαρμογής offline;

Δεν βρέθηκαν δεδομένα για την offline χρήση της εφαρμογής. Θέλετε να κάνετε λήψη των δεδομένων τώρα;

Τα offline δεδομένα σας φαίνεται ότι δεν είναι πλήρη. Θέλετε να γίνει εκ νέου λήψη των δεδομένων ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης offline λειτουργικότητα;

Διακόψτε τη σύνδεση στο Internet μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η λήψη. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

Τα περιεχόμενα έχουν ήδη ληφθεί και μπορείτε τώρα να τα χρησιμοποιήσετε offline.

Η λήψη ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Παρουσιάστηκε σφάλμα. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.

Πίσω

Mercedes-Benz GLA 220 Tύπος H247 SUV, από το 2020


 • Αερόσακος

 • Γεννήτρια αερίου

 • Τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας

 • Μονάδα ελέγχου SRS

 • Ενεργό σύστημα προστασίας πεζών

 • Αποσβεστήρας πίεσης αερίου/ελατήριο προέντασης

 • Μπαταρία χαμηλής τάσης

 • Βενζίνη pεζερβουάρ καυσίμου

Υπόδειξη: Λεπτομερείς πληροφορίες δίνονται στον οδηγό διάσωσης.

1. Ταυτοποίηση / Αναγνώριση

2. Ακινητοποίηση / Σταθεροποίηση / Ανύψωση

Φρένο στάθμευσης
Πατήστε τον διακόπτη P στον επιλογέα ταχυτήτων (1). Το φρένο στάθμευσης ενεργοποιείται αυτόματα.
Φρένο ακινητοποίησης
Ηλεκτρικό φρένο ακινητοποίησης (1)
 • legend_item.alt_text
  Κατάλληλα σημεία ανύψωσης
 • legend_item.alt_text
  Κατάλληλα σημεία σταθεροποίησης στο πλάι

Κατά τη διάρκεια της διάσωσης (π.χ. με στήριξη με υδραυλικό εξοπλισμό), πρέπει να αποφεύγεται τυχόν πρόσθετη παραμόρφωση των μαρσπιέ και της ποδιάς οχήματος.

3. Εξουδετέρωση άμεσων κινδύνων / κανονισμός ασφαλείας

Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη:

1. Πατήστε το κουμπί START-STOP χωρίς να πατάτε το φρένο επιβράδυνσης.
2. Κρατήστε το ηλεκτρονικό κλειδί του οχήματος σε απόσταση τουλάχιστον 5 m.

Η απουσία θορύβου από τον κινητήρα σημαίνει ότι το όχημα είναι απενεργοποιημένο.

Είναι εφικτή μια επανεκκίνηση έως τη θέση του οχήματος εκτός λειτουργίας.

Αποσύνδεση της μπαταρίας 12 V/48 V.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας 12/48 Volt στον χώρο κινητήρα.
2. Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας 12/48 Volt στον βιδωτό σύνδεσμο και ασφαλίστε το έναντι ακούσιας επαφής.

Τα παθητικά συστήματα ασφαλείας (αερόσακοι και τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας) απενεργοποιούνται.

4. Πρόσβαση στους Επιβαίνοντες

Κατά την απελεύθερωση των επιβατών πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξαρτήματα των συστημάτων συγκράτησης (ιδιαίτερα πυροτεχνικά στοιχεία) σύμφωνα με τα στοιχεία στη σελίδα 1.

Ρύθμιση τιμονιού
Ρύθμιση τιμονιού
Ρύθμιση καθίσματος (μηχανική)
Ρύθμιση καθίσματος (μηχανική)
Ρύθμιση καθίσματος (ηλεκτρική)
Ρύθμιση καθίσματος (ηλεκτρική)
 • legend_item.alt_text
  VSG: Ελασματοποιημένο γυαλί ασφαλείας
 • legend_item.alt_text
  ESG: Σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας

5. Αποθηκευμένη Ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά

Όχημα με καύσιμο υγρό ομάδας 2
Εύφλεκτο
Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία
Διαβρωτικά
Οξεία τοξικότητα

6. Σε περίπτωση Πυρκαγιάς

pictogram.image.alt_text
pictogram.image.alt_text
pictogram.image.alt_text

Για την κατάσβεση φωτιάς στο όχημα, χρησιμοποιήστε μεγάλες ποσότητες νερού (H₂O).

7. Σε περίπτωση Βύθισης

Δεν υπάρχει κίνδυνος ύπαρξης τάσης στο αμάξωμα. Μετά την ανάσυρση του οχήματος:
1. Φροντίστε να εξέλθει το νερό από τον εσωτερικό χώρο.
2. Ξεκινήστε την απενεργοποίηση του δικτύου τροφοδοσίας επί του οχήματος 12 V/48 V του οχήματος (βλ. κεφάλαιο 3).

8. Ρυμούλκηση / Μεταφορά / Αποθήκευση

9. Σημαντικές Λοιπές Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο κεφάλαιο Οδηγός για υπηρεσίες ρυμούλκησης επιβατικών οχημάτων.

10. Επεξήγηση Εικονιδίων

 • Όχημα με καύσιμο υγρό ομάδας 2

 • Γενικό προειδοποιητικό σήμα

 • Εύφλεκτο

 • Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία

 • Διαβρωτικά

 • Οξεία τοξικότητα

 • Χρησιμοποιήστε νερό για να σβήσετε τη φωτιά

 • Χρησιμοποιήστε ξηρό αφρό για να σβήσετε τη φωτιά

 • Χρησιμοποιήστε υγρό αφρό για να σβήσετε τη φωτιά

 • Κάλυμμα κινητήρα

 • Πορτμπαγκάζ

 • Αφαίρεση έξυπνου κλειδιού

Πάροχος

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Τηλέφωνο: +49 711 17 - 0
E-mail: dialog.mb@mercedes-benz.com

εκπροσώπηση από το Διοικητικό Συμβούλιο:
Ola Källenius (Πρόεδρος), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Harald Wilhelm, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska

Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου: Martin Brudermüller

Αρ. Εμπορικού Μητρώου Πρωτοδικείου Στουτγκάρδης HRB 762873
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: DE 32 12 81 763

Μητρώο ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (www.vermittlerregister.info):
Αρ. Μητρώου: D-N5VM-4IM0N-23

Έγκριση άνευ αδείας κατά § 34d ενότ. 3 GewO (Γερμανικός κανονισμός περί επιτηδευμάτων). Εποπτική αρχή: IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, www.ihk-stuttgart.de

Μέλος του Βιομηχανικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Στουτγκάρδης, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart

Επαγγελματικός τίτλος: Ασφαλιστικός εκπρόσωπος με άδεια κατά § 34d ενότ.3 του GewO (Γερμανικού κανονισμού περί επιτηδευμάτων), Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 

Επαγγελματικές κανονιστικές ρυθμίσεις:
- § 34d Γερμανικός κανονισμός περί επιτηδευμάτων
- §§ 59 - 68 VVG (Γερμανικός Νόμος περί Ασφαλιστικής Σύμβασης)
- VersVermV (Γερμανικός Κανονισμός Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης)

Οι επαγγελματικές κανονιστικές ρυθμίσεις είναι καταχωρισμένες και προσβάσιμες στην ιστοσελίδα www.gesetze-im-internet.de του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης και του juris GmbH.

Πάροχος: Οικονομικές Υπηρεσίες

Εκδότης:
Mercedes-Benz Bank AG 
Siemensstraße 7
70469 Stuttgart

Τηλέφωνο: 0711 2574-0
Φαξ: 0711 2574-8005

E-Mail: kundenservice@mercedes-benz-bank.com

Αρμόδιες εποπτικές αρχές:

Γερμανική αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
και
Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt a.M.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Sonnemannstr. 20, 60314 Frankfurt a.M.

Mercedes-Benz Bank AG, Stuttgart, καταχωρισμένη στο εμπορικό μητρώο τουΠρωτοδικείου Στουτγκάρδης με αριθμό: 22 937
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: DE-811 120 989
BIC: MEBEDE6SDCB

Τραπεζικά στοιχεία: Commerzbank AG, Stuttgart
IBAN: DE22600800000960028000
BIC/SWIFT: DRESDEFF600

Μητρώο ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (www.vermittlerregister.info):
Αρ. Μητρώου: D-HIEM-XM7SI-10
Άδεια κατά § 34d ενότ. 1 GewO (Γερμανικός κανονισμός περί επιτηδευμάτων). Εποπτική αρχή: IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, www.ihk-stuttgart.de

Μέλος του Βιομηχανικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Στουτγκάρδης, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart 

Επαγγελματικός τίτλος: Ασφαλιστικός εκπρόσωπος με άδεια κατά § 34d ενότ. 1 GewO (Γερμανικός κανονισμός περί επιτηδευμάτων), Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 

Επαγγελματικές κανονιστικές ρυθμίσεις:
- § 34d Γερμανικός κανονισμός περί επιτηδευμάτων
- §§ 59 - 68 VVG (Γερμανικός Νόμος περί Ασφαλιστικής Σύμβασης)
- VersVermV (Γερμανικός Κανονισμός Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης)

Οι επαγγελματικές κανονιστικές ρυθμίσεις είναι καταχωρισμένες και προσβάσιμες στην ιστοσελίδα www.gesetze-im-internet.de του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης και του juris GmbH.

Υπεύθυνος και εντεταλμένος εκπρόσωπος:

Διοικητικό συμβούλιο: Franz Reiner (Πρόεδρος), Andreas Berndt, Andree Ohmstedt, Benedikt Schell, Marc Voss-Stadler

Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου: Klaus Entenmann

Καταναλωτικές διαφορές: Η Mercedes-Benz Bank AG συμμετέχει στον μηχανισμό επίλυσης διαφορών "Διαμεσολαβητής των ιδιωτικών τραπεζών" (Ombudsmann der privaten Banken) (www.bankenombudsmann.de). Μέσω αυτού ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί τον διαμεσολαβητή των ιδιωτικών τραπεζών για την επίλυση διαφορών. Ο κανονισμός του μηχανισμού αφορά στην διαιτησία σχετικά με διαμαρτυρίες πελατών της γερμανικής τραπεζικής και είναι προσβάσιμος στην ιστοσελίδα www.bankenverband.de. Η διαμαρτυρία πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως (π.χ. με επιστολή, φαξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προς την αρμόδια αρχή διαμαρτυριών πελατών της Ομοσπονδιακής ένωσης γερμανικών τραπεζών Bundesverband deutscher Banken e.V., Postfach 040307, 10062 Berlin, Fax: (030) 1663-3169, E-Mail: ombudsmann@bdb.de.

_____________________________________________________


Mercedes-Benz Leasing GmbH

Siemensstraße 7
70469 Stuttgart

Αριθμός τηλεφώνου: 0711 2574-0
Αριθμός φαξ: 0711 2574-8005

E-Mail: kundenservice@mercedes-benz-bank.com

Αρμόδιες εποπτικές αρχές:
Γερμανική αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας
Graurheindorfer Straße 108,
53117 Bonn
και
Marie-Curie-Str. 24-28,
60439 Frankfurt a.M.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Sonnemannstr. 20,
60314 Frankfurt a.M.

Υπεύθυνος και εντεταλμένος εκπρόσωπος: 

Διοίκηση:
Franz Reiner, Andreas Berndt, Andree Ohmstedt, Benedikt Schell, Marc Voss-Stadler

Δικαστήριο τήρησης μητρώου Στουτγκάρδης HRB 3913
Αρ. Φορολογικού Μητρώου: DE 811 121 012
IBAN: DE14600800000907177500
BIC/SWIFT: DRESDEFF600


Καταναλωτικές διαφορές:

Η Mercedes-Benz Leasing GmbH δεν πρόκειται ούτε υποχρεούται να συμμετάσχει σε μηχανισμό επίλυσης διαφορών ενώπιον αρχών διαιτησίας.

_____________________________________________________


Επικοινωνία:
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης για ιδιώτες πελάτες: Leasing/Χρηματοδότηση/Ασφάλιση
Αριθμός τηλεφώνου: 0681 96595010
Αριθμός φαξ: 0681 96595015

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης για επαγγελματίες πελάτες: Leasing/Χρηματοδότηση/Ασφάλιση
Αριθμός τηλεφώνου: 030 868755755
Αριθμός φαξ: 030 868755756

Δευτέρα-Παρασκευή: 8.00-20.00
Σάββατο: 8.00-16.00

Cookies

Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση cookies

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, π.χ. εργαλεία λογισμικού όπως τα HTML5 Storage ή Local Shared Objects (εφεξής αναφερόμενα από κοινού ως «cookies»), για να εντοπίζει τα ενδιαφέροντα των χρηστών και τις ιδιαίτερα δημοφιλείς ενότητες των ιστοσελίδων μας, και με τις πληροφορίες αυτές να βελτιώνει τη διαμόρφωση των ιστοσελίδων της και να τις κάνει πιο εύχρηστες.
 

1. Λειτουργίες και χρήση των cookies

 • Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε στον υπολογιστή, τον φορητό υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνό σας. Μας επιτρέπουν, για παράδειγμα, να διαπιστώσουμε εάν έχει ήδη συνδεθεί η συσκευή σας στις ιστοσελίδες μας ή ποια γλώσσα ή άλλες ρυθμίσεις προτιμάτε. Τα cookies ενδέχεται επίσης να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
   
 • Εάν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies.
  Μπορείτε επίσης να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας χωρίς να έχετε συμφωνήσει με τη χρήση cookies. Επομένως μπορείτε να απορρίψετε τη χρήση των cookies και να τα διαγράψετε τα ανά πάσα στιγμή, προσαρμόζοντας κατάλληλα τις ρυθμίσεις στη συσκευή σας. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browser) έχουν ως προεπιλεγμένη ρύθμιση την αυτόματη αποδοχή cookies. Εάν θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «απόρριψη cookies» στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
   
 • Τα αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Λεπτομερής περιγραφή αυτής της διαδικασίας περιέχεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας.
   
 • Πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των Local Shared Objects διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
  Πληροφορίες για την απενεργοποίηση των Local Shared Objects
   
 • Η χρήση των cookies, όπως η απόρριψη ή η διαγραφή τους από τη συσκευή σας, αφορά το εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Συνεπώς, πρέπει να απορρίψετε ή/και να διαγράψετε τα cookies ξεχωριστά για κάθε συσκευή σας και για κάθε πρόγραμμα περιήγησης, εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα.
   
 • Εάν αποφασίσετε να μην επιτρέψετε τη χρήση cookies, ενδέχεται να μην σας διατίθενται όλες οι λειτουργίες των ιστοσελίδων μας ή να σας διατίθενται περιορισμένα κάποιες επιμέρους λειτουργίες.
   
 • Τα cookies διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  Απολύτως απαραίτητα cookies (Τύπος 1)
  Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τις λειτουργίες των ιστοσελίδων. Χωρίς αυτά τα Cookies δεν μπορούμε π.χ. να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως ο Configurator.

  Cookies λειτουργιών (Τύπος 2)
  Αυτά τα cookies διευκολύνουν τον χειρισμό και βελτιώνουν τις λειτουργίες των ιστοσελίδων. Αποθηκεύουμε στα cookies λειτουργιών π.χ. τις ρυθμίσεις γλώσσας που επιλέγετεZ

  Cookies υπηρεσιών (Τύπος 3)
  Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας. Έτσι μπορούμε να εντοπίζουμε ποια τμήματα του διαδικτυακού περιεχομένου μας είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, ούτως ώστε να βελτιώνουμε την προσφορά μας προς εσάς. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην ενότητα «Αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης».

  Cookies τρίτων (Τύπος 4)
  Αυτά τα cookies εγκαθίστανται από τρίτους, π.χ. κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter και το Google+, και μπορείτε να ενσωματώνετε το περιεχόμενο τους μέσω των «Social Plugins» που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία των Social Plugins περιέχονται στην παρ. 4 των Υποδείξεων Προστασίας Δεδομένων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Γερμανία
E-Mail: dialog.mb@mercedes-benz.com

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:

Mercedes-Benz AG
Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Γερμανία
E-Mail: data.protection@mercedes-benz.com

1. Προστασία δεδομένων

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα του και δείξατε ενδιαφέρον για την εταιρία και τα προϊόντα μας. Αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με μεγάλη σοβαρότητα. Στις παρούσες υποδείξεις προστασίας δεδομένων θα σας εξηγήσουμε πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, πώς τα χρησιμοποιούμε, για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση, καθώς και τα δικαιώματα και τις αξιώσεις που απορρέουν από αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε στην Οδηγία περί προστασίας δεδομένων της Mercedes-Benz AG: 

Οδηγία περί προστασίας δεδομένων της Mercedes-Benz AG

Οι υποδείξεις προστασίας δεδομένων μας αναφορικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και η Οδηγία περί προστασίας δεδομένων της Mercedes-Benz AG δεν ισχύουν για τις δραστηριότητές σας στις ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων ή άλλων παρόχων, στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες μας. Ενημέρωση σχετικά με δικούς τους όρους προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες των εν λόγω παρόχων.

2. Συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας

 • Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, αποθηκεύουμε συγκεκριμένα στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, τον τρόπο πρόσβασης (π.χ. εάν είχατε πρόσβαση σε ιστοσελίδα ή λάβατε μήνυμα σφάλματος), τη χρήση των λειτουργιών της ιστοσελίδας, τους όρους αναζήτησης που ενδεχομένως εισαγάγατε, τη συχνότητα πρόσβασής σας σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, την ονομασία των αρχείων όπου είχατε πρόσβαση, το πλήθος των δεδομένων που διαβιβάστηκαν, την ιστοσελίδα από την οποία αποκτήσατε πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας και τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε μέσω των δικών μας ιστοσελίδων, είτε κάνοντας κλικ σε συνδέσμους στις ιστοσελίδες μας είτε εισάγοντας έναν τομέα κατευθείαν στο πεδίο εισαγωγής της ίδιας καρτέλας (ή/και παραθύρου) του προγράμματος περιήγησής σας, στο οποίο ανοίξατε τις ιστοσελίδες μας. Επιπλέον, και για λόγους ασφαλείας, ιδίως για την αποφυγή και ανίχνευση επιθέσεων στις ιστοσελίδες μας ή για απόπειρες απάτης, η Εταιρεία μας θα αποθηκεύει τη διεύθυνση IP και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου σας για επτά ημέρες.   
 • Θα αποθηκεύουμε περαιτέρω προσωπικά δεδομένα μόνο εφόσπν μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, π.χ. στο πλαίσιο τυχόν εγγραφής, φόρμας επικοινωνίας, έρευνας, διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση σύμβασης, και μόνο στον βαθμό που αυτό μας επιτρέπεται κατόπιν της συγκατάθεσής σας ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (περισσότερες πληροφορίες διατίθενται παρακάτω, στην ενότητα «Νομική βάση της επεξεργασίας»).
 • Δεν έχετε καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση να διαβιβάσετε τα προσωπικά δεδομένα σας. Είναι πιθανό όμως ορισμένες λειτουργίες των ιστοσελίδων μας να εξαρτώνται από τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Η μη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής ή τον περιορισμό των λειτουργιών.

3. Σκοποί χρήσης

 • Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατόπιν επισκέψεων στις ιστοσελίδες μας προκειμένου να γίνουν όσο το δυνατόν πιο εύχρηστες αλλά και για την προστασία των συστημάτων ΤΠ μας από επιθέσεις και άλλες παράνομες ενέργειες.
 • Εάν μας γνωστοποιήσετε περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, π.χ. στο πλαίσιο τυχόν εγγραφής, φόρμας επικοινωνίας, έρευνας, διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση σύμβασης, θα χρησιμοποιήσουμε τα εν λόγω δεδομένα για τους αναφερόμενους σκοπούς, για τη διαχείριση πελατών και –εφόσον είναι απαραίτητο– για τη διεκπεραίωση και τακτοποίηση εμπορικών συναλλαγών, στον βαθμό που κρίνεται κάθε φορά ως αναγκαίο.

4. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, Social Plugins

 • Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται επίσης να περιέχουν προσφορές τρίτων. Όταν κάνετε κλικ στις προσφορές αυτές, διαβιβάζουμε δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο στον βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο (π.χ. την πληροφορία ότι βρήκατε την εν λόγω προσφορά σε εμάς και, εφόσον χρειάζεται, περαιτέρω στοιχεία που έχετε ήδη δηλώσει στην ιστοσελίδα μας επ’ αυτού). 
 • Όταν εγκαθιστούμε τα λεγόμενα «Social Plugins» κοινωνικών δικτύων, όπως Facebook, Twitter και Google+, τα ενσωματώνουμε ως εξής:

  Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, τα Social Plugins είναι απενεργοποιημένα, δηλαδή δεν διαβιβάζονται δεδομένα στους φορείς εκμετάλλευσης αυτών των δικτύων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά τα δίκτυα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο αντίστοιχο Social Plugin και να συνδεθείτε κατευθείαν με τον διακομιστή του εκάστοτε δικτύου.

  Εάν διαθέτετε λογαριασμό χρήστη σε κάποιο δίκτυο και έχετε συνδεθεί εκεί κατά την ενεργοποίηση του Social Plugin, το δίκτυο μπορεί να καταχωρήσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας στον λογαριασμό χρήστη σας. Εάν θέλετε να το αποφύγετε, μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο πριν την ενεργοποίηση του Social Plugin. Η επίσκεψη σε άλλη ιστοσελίδα της Mercedes-Benz AG δεν μπορεί να καταχωρηθεί από κάποιο κοινωνικό δίκτυο, προτού ενεργοποιήσετε και εκεί το αντίστοιχο Social Plugin.

  Από τη στιγμή που ενεργοποιείτε ένα Social Plugin, το δίκτυο μεταφέρει το διαθέσιμο περιεχόμενο κατευθείαν στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο το ενσωματώνει στις ιστοσελίδες μας. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να διαβιβαστούν και δεδομένα που προέρχονται και ελέγχονται από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Κατά τη σύνδεσή σας σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, η διαβίβαση δεδομένων μεταξύ του δικτύου και του συστήματός σας, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις σας στην εν λόγω πλατφόρμα, διέπονται αποκλειστικά από τους όρους προστασίας δεδομένων του εκάστοτε δικτύου.

  Το Social Plugin θα παραμένει ενεργό έως ότου το απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε τα αρχεία cookies από τη συσκευή σας.

  Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση cookie
 • Όταν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο μιας προσφοράς ή ενεργοποιείτε ένα Social Plugin, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να καταλήξουν σε παρόχους που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») δεν διασφαλίζουν τα πρότυπα της ΕΕ αναφορικά με το αντίστοιχο «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη αυτή τη συνθήκη πριν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο ή ενεργοποιήσετε ένα Social Plugin και εκκινήσετε μέσω αυτού τη διαβίβαση των δεδομένων σας.

5. Αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης και χρήση εργαλείων ανάλυσης

 • Θα θέλαμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας στα ενδιαφέροντά σας όσο το δυνατόν ακριβέστερα και με τον τρόπο αυτό να βελτιώνουμε την προσφορά μας προς εσάς. Για να εντοπίζουμε τις προτιμήσεις των χρηστών και τις ιδιαίτερα δημοφιλείς ενότητες των ιστοσελίδων, χρησιμοποιούμε τα παρακάτω εργαλεία ανάλυσης: Google Analytics.
 • Με τη χρήση αυτών των εργαλείων ανάλυσης, τα δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται σε διακομιστές που βρίσκονται στις ΗΠΑ και να υποβάλλονται εκεί σε επεξεργασία. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα εξής: Στις ΗΠΑ, κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν παρέχεται «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, αυτό το επίπεδο προστασίας μπορεί να αποκαθίσταται για μεμονωμένες επιχειρήσεις μέσω πιστοποίησης σύμφωνα με τη λεγόμενη «Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ».
 • Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγουμε και να αναλύουμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες μας με τη χρήση των λεγόμενων εργαλείων ανάλυσης, μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα αντίρρησης χωρίς αναδρομική ισχύ («Opt-Out»).

  Θα θέσουμε σε εφαρμογή την αντίρρησή σας, εγκαθιστώντας ένα Opt-Out Cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το αρχείο cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά για την καταχώρηση της αντίρρησής σας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι, για τεχνικούς λόγους, το Opt-Out Cookie λειτουργεί μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης όπου εγκαταστάθηκε. Εάν διαγράψετε τα cookies ή χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή/και άλλη τερματική συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία Opt-Out.
 • Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους των εργαλείων ανάλυσης που χρησιμοποιούμε και την αντίστοιχη δυνατότητα Opt-Out:

  Google Inc. («Google»):
  Η Google είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ.
  Μπορείτε να αποτρέψετε τη διαβίβαση των δεδομένων σας καθώς και τη συλλογή και επεξεργασία τους από την Google. Πληροφορίες διατίθενται από την Google στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

6. Ασφάλεια

Εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να προστατεύσουμε τα διαχειριζόμενα από εμάς δεδομένα σας έναντι μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας, απώλειας, καταστροφής και έναντι πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

7. Νομική βάση της επεξεργασίας

 • Η συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, αποτελεί νομική βάση για την επεξεργασία τους (Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α) ΓΚΠΔ).
 • Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη δρομολόγηση ή την εκτέλεση σύμβασης με εσάς, νομική βάση αποτελεί το Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β) ΓΚΠΔ.
 • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας απαιτείται για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας (π.χ. για τη διατήρηση δεδομένων), η Εταιρεία μας έχει εξουσία να πράξει αναλόγως σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. γ) ΓΚΠΔ.
 • Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με σκοπό την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας καθώς και των έννομων συμφερόντων τρίτων σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ) ΓΚΠΔ. Η διατήρηση της λειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής μας, η εμπορία προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών δικών μας και τρίτων, καθώς και η νόμιμη τεκμηρίωση των επιχειρηματικών επαφών μας συγκαταλέγονται στα εν λόγω έννομα συμφέροντα.

8. Διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας

Η διεύθυνση IP και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, τα οποία αποθηκεύουμε μόνο για λόγους ασφαλείας, θα διαγράφονται μετά από επτά ημέρες. Κατά τα λοιπά θα διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα σας από τη στιγμή που αίρεται ο σκοπός για τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα. Πέραν του χρονικού αυτού σημείου τα δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνο εάν απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς ή λοιπές νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες υπαγόμεθα.

9. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

 • Εάν η επεξεργασία αφορά προσωπικά δεδομένα σας, έχετε δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ), διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ), διαγραφής δεδομένων (άρθρο 17 ΓΚΠΔ), περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).
 • Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας έως την ανάκληση δεν θίγεται κατόπιν της ανάκλησης. Ομοίως δεν θίγεται η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με άλλη νομική βάση, όπως π.χ. για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις (πρβλ. ενότητα «Νομική βάση της επεξεργασίας»).
 • Δικαίωμα αντίρρησης Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ (Επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον) ή στο άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ (Επεξεργασία δεδομένων βάσει εξισορρόπησης συμφερόντων). Εάν ασκήσετε το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία, η Εταιρεία μας θα υποβάλλει τα προσωπικά δεδομένα σε επεξεργασία, μόνο εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Παρακαλείστε, εάν είναι εφικτό, να απευθύνετε τις αξιώσεις ή δηλώσεις σας στην κατωτέρω διεύθυνση: kundenrechte@mercedes-benz.com
 • Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει νομοθετικές διατάξεις, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (άρθρο 77 ΓΚΠΔ).

10. Ενημερωτικό δελτίο

Αν αποκτήσετε συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στην ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, εκτός και αν εγκρίνετε πιο εκτεταμένη χρήση τους. Μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή μέσω της δυνατότητας αποσύνδεσης που παρέχεται στο ενημερωτικό δελτίο.

11. Κεντρική υπηρεσία πρόσβασης της Mercedes-Benz AG

Με την κεντρική υπηρεσία πρόσβασης της Mercedes-Benz AG μπορείτε να εγγραφείτε σε όλες τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές του Ομίλου Mercedes-Benz AG και των εμπορικών σημάτων του, που είναι συνδεδεμένες με αυτήν την υπηρεσία. Οι όροι χρήσης της κεντρικής υπηρεσίας πρόσβασης της Mercedes-Benz AG είναι διαθέσιμοι στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Όροι χρήσηςτης κεντρικής υπηρεσίας πρόσβασης της Mercedes-Benz AG

12. Cookies

Πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τις λειτουργίες τους μπορείτε να βρείτε στις Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση Cookies.

Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση cookie

Έκδοση: Οκτώβριος 2019

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Copyright 2019 Mercedes-Benz AG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, βίντεο και κινούμενης εικόνας, καθώς και η διάταξή τους υπόκεινται στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και σε άλλους νόμους που αφορούν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή τους, η τροποποίησή τους και η χρήση τους σε άλλους ιστότοπους για εμπορικούς σκοπούς ή με στόχο τη μετάδοση. Ορισμένες ιστοσελίδες της Mercedes-Benz AG περιέχουν επίσης υλικό με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στις οντότητες που παρέχουν το συγκεκριμένο υλικό.

Προϊόντα και τιμές

Μετά την ημερομηνία έκδοσης ενδέχεται να έχουν προκύψει αλλαγές σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στην κατασκευή ή τη μορφή, αποκλίσεων στο χρώμα, καθώς και τροποποιήσεων του εύρους του εξοπλισμού ή της υπηρεσίας στη διάρκεια του χρόνου παράδοσης, εφόσον οι αλλαγές ή οι αποκλίσεις κρίνονται λογικές για τους πελάτες λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων της Mercedes-Benz AG. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν επίσης αξεσουάρ, χαρακτηριστικά προαιρετικού εξοπλισμού ή λοιπά χαρακτηριστικά που δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό ή στις βασικές υπηρεσίες. Αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται σε τεχνικούς λόγους. Επιπλέον, κάποιες σελίδες μπορεί να εμπεριέχουν τύπους και υπηρεσίες που δεν προσφέρονται σε ορισμένες χώρες. Οι δηλώσεις αναφορικά με τις νομοθετικές, νομικές και φορολογικές διατάξεις και συνέπειες ισχύουν μόνο στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης που προβλέπεται στους όρους πωλήσεων ή παραδόσεων, ισχύουν οι τιμές όπως αυτές έχουν την ημέρα της παράδοσης. Για τους αντισυμβαλλόμενούς μας, οι τιμές νοούνται ως μη δεσμευτικές, προτεινόμενες τιμές. Για επίκαιρες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε μία θυγατρική ή έναν αντισυμβαλλόμενο.

Εμπορικές μάρκες.

Εφόσον δεν δηλώνεται διαφορετικά αλλού, όλες οι μάρκες που αναφέρονται στις ιστοσελίδες της Mercedes-Benz AG είναι προστατευόμενα εμπορικά σήματα της Mercedes-Benz AG βάσει της νομοθεσίας και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ονόματα των μοντέλων καθώς και για όλα τα λογότυπα και εμβλήματα της επιχείρησης.

Δικαιώματα αδείας

Η Mercedes-Benz AG επιθυμεί να σας προσφέρει ένα καινοτομικό και ενημερωτικό πρόγραμμα Internet. Γι' αυτόν το λόγο, ευελπιστούμε ότι η δημιουργική διαμόρφωση που χρησιμοποιούμε σας χαροποιεί τόσο όσο εμάς. Ζητούμε ωστόσο την κατανόησή σας για το ότι η Mercedes-Benz AG πρέπει να προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία της, συμπεριλαμβανομένων πατεντών, εμπορικών μαρκών και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες δεν παρέχονται κανενός είδους δικαιώματα άδειας στην πνευματική ιδιοκτησία της Mercedes-Benz AG.

Υποδείξεις για προβλέψεις

Οι ιστοσελίδες, τα Investor Relations Releases, οι εκθέσεις πεπραγμένων και οι εκθέσεις προόδου, οι προπαρουσιάσεις, οι παρουσιάσεις, οι μεταδόσεις ήχου και βίντεο από διοργανώσεις (ζωντανά ή σε μαγνητοσκόπηση) και λοιπά έγγραφα στον παρόντα ιστότοπο περιέχουν μεταξύ άλλων προβλέψεις για μελλοντικές εξελίξεις που βασίζονται στις τρέχουσες εκτιμήσεις της Διοίκησης. Οι λέξεις όπως "προσδοκάται", "θεωρείται", "πιστεύεται", "εκτιμάται", "αναμένεται", "επιδιώκεται", "μπορεί/θα μπορούσε", "σχεδιάζεται", "προβλέπεται", "ενδέχεται" και λοιποί όροι χαρακτηρίζουν τέτοιου είδους προβλέψεις. Αυτές οι εκφράσεις υπόκεινται σε συγκεκριμένους κινδύνους και αβεβαιότητες. Ορισμένα παραδείγματα είναι η οικονομική επιβράδυνση στην Ευρώπη ή στην Βόρεια Αμερική, μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και τιμές πρώτων υλών, η παρουσίαση προϊόντων από ανταγωνιστές, τα υψηλότερα κίνητρα πωλήσεων, η απαιτούμενη υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου για την smart, διακοπές παραδόσεων σε υλικά παραγωγής λόγω έλλειψης υλικών, απεργιών των εργαζομένων ή πτώχευσης προμηθευτών, καθώς και λόγω υποχώρησης των τιμών μεταπώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων. Εάν προκύψει κάποιος από αυτούς τους παράγοντες αβεβαιότητας ή κάποιος άλλος αστάθμητος παράγοντας (ορισμένοι περιγράφονται κάτω από τον τίτλο "Έκθεση κινδύνου" στην τρέχουσα επιχειρηματική έκθεση της Mercedes-Benz AG καθώς και στον τίτλο "Risk Factors" της τρέχουσας επιχειρηματικής έκθεσης της Mercedes-Benz AG στην φόρμα 20-F που υποβλήθηκε στις εποπτικές χρηματιστηριακές αρχές αξιογράφων των ΗΠΑ) ή εάν οι θεωρήσεις πάνω στις οποίες βασίζονται οι προβλέψεις αποδειχτούν εσφαλμένες, τότε τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τα αποτελέσματα που αναφέρονται στις παρούσες προβλέψεις ή που εκφράζονται αρρήτως. Δεν έχουμε την πρόθεση ούτε αναλαμβάνουμε την ευθύνη να ενημερώνουμε συνεχώς τις προβλέψεις μας, καθώς εξαρτώνται από τις επίκαιρες καταστάσεις κατά την ημέρα της δημοσίευσής τους.

Ευθύνη

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία στις παρούσες σελίδες δεν αποτελούν κανενός είδους ρητή ή σιωπηρή διασφάλιση ή εγγύηση. Ιδιαίτερα, δεν συνιστούν σιωπηρή υπόσχεση ή εγγύηση αναφορικά με την ποιότητα, την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένους σκοπούς ή τη μη παραβίαση νόμων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών. 

Στις ιστοσελίδες μας θα βρείτε επίσης συνδέσμους για άλλους ιστότοπους. Θέλουμε να τονίσουμε, ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στη διαμόρφωση και το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Επομένως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ενημερότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτών. Με αυτά τα δεδομένα, αποστασιοποιούμαστε με το παρόν από όλα τα περιεχόμενα αυτών των ιστότοπων. Η εν λόγω δήλωση ισχύει για όλους τους συνδέσμους που εμπεριέχονται στους ιστότοπους μας και αφορούν σε εξωτερικούς ιστότοπους και στα περιεχόμενα αυτών.

Υπόδειξη κατά § 36 του γερμανικού νόμου περί επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (VSBG)Για τους Γερμανούς χρήστες ισχύει: Η Mercedes-Benz AG δεν πρόκειται ούτε υποχρεούται να συμμετάσχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών καταναλωτών ενώπιον διαιτησίας κατά την έννοια του VSBG.

Πληροφορίες για την Online επίλυση διαφορών

Η Επιτροπή της Ε.Ε. έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα στο Internet για την Online επίλυση διαφορών (ονομάζεται "πλατφόρμα OS-Ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών"). Η πλατφόρμα OS λειτουργεί ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών αναφορικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις, που προκύπτουν από τις διαδικτυακές συμβάσεις πώλησης. Η πλατφόρμα OS είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

http://ec.europa.eu/consumers/odr