You are currently using an outdated internet browser that, for technical reasons, is no longer supported. In order to use the website, please update your system to the latest version of a modern browser, such as EdgeChromeFirefox oder Safari.

Налични са нови актуализации на картите за спасяване на Mercedes-Benz. Искате ли да актуализирате своите офлайн данни?

Искате ли да стартирате изтеглянето, за да използвате това приложение офлайн?

Не бяха намерени данни, за да можете да използвате приложението офлайн. Искате ли да изтеглите данните сега?

Вашите офлайн данни изглеждат непълни. Искате ли да изтеглите данните отново, за да гарантирате пълната офлайн функционалност?

Моля, разединете интернет връзката едва след завършване на изтеглянето. То може да отнеме няколко минути.

Съдържанията вече бяха изтеглени и сега са на Ваше разположение за офлайн употреба.

Изтеглянето е завършено успешно.

Възникна грешка. Моля, опитайте отново по-късно.

Назад

Mercedes-Benz GLC 300 Tип X254 SUV, след 2023


 • Въздушна възглавница

 • Газов генератор

 • Устройство за предварително натягане на предпазния колан

 • Устройство за управление на допълнителната ограничителна система (SRS)

 • Пневмат.амортис. / Предвар.затегн.пружина

 • Нисковолт.акум.батер.

 • Бензин Резервоар гориво

Указание: Допълнителна информация можете да намерите в нашето ръководство за спасяване.

1. Идентификация / разпознаване

2. Обездвижване / стабилизиране / повдигане

Спирачка за паркиране
Натиснете превключвателя Р на превключвателния лост (1). Спирачката за паркиране се активира автоматично.
Спирачка за паркиране
Електрическа спирачка за паркиране (1)
 • legend_item.alt_text
  Подходящи точки за повдигане
 • legend_item.alt_text
  Подходящи точки за стабилизиране отстрани

Допълнителна деформация на праговете и на пода по време на спасяването (напр. в резултат на укрепване с хидравлично оборудване) трябва да се избягва.

3. Неотрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност

Изключване на запалването:

1. Натиснете Старт-Стоп бутона, без да задействате работната спирачка.
2. Съхранявайте електронния ключ на автомобила на разстояние минимум 5 m.

Липсата на шумове от двигателя не означава, че автомобилът е изключен.

Повторно стартиране е възможно до спиране от експлоатация на автомобила.

Откачване на клемите на 48-волтовия акумулатор

1. Свалете капака на 48-волтовия акумулатор в двигателния отсек.
2. Откачете минусовия кабел на 48-волтовия акумулатор при винтовото съединение и го осигурете срещу неволен контакт.

Откачване на 12-волтовия акумулатор

1. Свалете капака на 12-волтовия акумулатор в багажника.
2. Откачете минусовия кабел на 12-волтовия акумулатор при винтовото съединение и го осигурете срещу неволен контакт.

Пасивните системи за безопасност (въздушни възглавници и устройства за предварително натягане на предпазните колани) се деактивират.

4. Достъп до пътниците

При освобождаването на пътниците трябва да се внимава за компонентите на системите за безопасност (особено пиротехническите елементи) съгласно информацията на страница 1.

Настройка на волана
Настройка на волана
Настройка на седалката (електрическа)
Настройка на седалката (електрическа)
 • legend_item.alt_text
  VSG: композитно предпазно стъкло
 • legend_item.alt_text
  ESG: еднослойно предпазно стъкло

5. Източници на енергия / течности / газове / твърди вещества

Превозно средство на гориво от течна група 2
Запалимо вещество
Опасно за човешкото здраве
Корозивно вещество
Остра токсичност

6. При пожар

pictogram.image.alt_text
pictogram.image.alt_text
pictogram.image.alt_text

За гасене на пожар на автомобила използвайте големи количества вода (H₂O).

7. При потапяне

Не съществува опасност за наличие на напрежение при каросерията. След изваждането на автомобила:
1. Оставете водата да изтече от вътрешното пространство.
2. Започнете деактивиране на 12/48-волтовата бордова мрежа (вижте Глава 3).

8. Теглене / транспортиране / съхранение

9. Важна допълнителна информация

Допълнителна информация ще намерите в Ръководство за фирмите за пътна помощ за леки автомобили.

10. Обяснение на използваните пиктограми

 • Превозно средство на гориво от течна група 2

 • Предупредителен знак с общо значение

 • Запалимо вещество

 • Опасно за човешкото здраве

 • Корозивно вещество

 • Остра токсичност

 • Използвайте вода за гасене на огъня

 • Използвайте суха пяна за гасене на огъня

 • Използвайте мокра пяна за гасене на огъня

 • Преден капак

 • Капак на багажника

 • Извадете интелигентния ключ

Разпространител

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Телефон: +49 711 17 - 0
ел. поща: dialog.mb@mercedes-benz.com

представлявано от Управителния съвет:
Ola Källenius (председател), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Harald Wilhelm, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska

Председател на надзорния съвет: Bernd Pischetsrieder

Търговски регистър при районен съд Щутгарт, № ТРБ 762873
Идентификационен номер за ДДС: DE 32 12 81 763

Регистър на осигурителните посредници (www.vermittlerregister.info): № в регистъра D-N5VM-4IM0N-23

Освободени от разрешение съгласно член 34d, ал. 3 от Търговския регламент (GewO), надзорен орган: IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, www.ihk-stuttgart.de

Член на индустриалната и търговска камара на Щутгарт, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart

Наименование на професия: Застрахователен агент с разрешение съгласно член 34d, ал.3 от Търговския регламент (GewO); Федерална Република Германия 

Правни разпоредби:
- член 34d Търговски регламент
- член 59 - 68 Закон за застрахователните посредници (VVG)
- Наредба за застрахователните посредници

Разпоредбите за професионалната дейност могат да бъдат разглеждани чрез уеб сайта www.gesetze-im-internet.de, управляван от Федералното министерство на правосъдието и от Juris GmbH.

Разпространител: Финансови услуги

Издател:
Mercedes-Benz Bank AG 
Siemensstraße 7
70469 Stuttgart

Телефон: 0711 2574-0
Факс: 0711 2574-8005

Имейл: kundenservice@mercedes-benz-bank.com

Компетентни надзорни органи:

Федерален институт за надзор на финансовите услуги
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
и
Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt a.M.

Европейска Централна Банка
Sonnemannstr. 20, 60314 Frankfurt a.M.

Mercedes-Benz Bank AG, Щутгарт, вписано в търговския регистър към Районен съд Щутгарт под №
HRB-Nr.: 22 937
№ по ДДС: DE-811 120 989
BIC: MEBEDE6SDCB

Банкови данни: Commerzbank AG, Stuttgart
IBAN: DE22600800000960028000
BIC/SWIFT: DRESDEFF600

Регистър на осигурителните посредници (www.vermittlerregister.info): № в регистъра D-HIEM-XM7SI-10
Разрешително по член 34d, ал. 1 от Търговския регламент (GewO), Надзорен орган: IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, www.ihk-stuttgart.de 

Член на индустриалната и търговска камара на Щутгарт, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart 

Наименование на професия: Застрахователен посредник съгласно член 34d, ал. 1 от Търговския регламент (GewO); Федерална Република Германия 

Правни разпоредби:
- член 34d Търговски регламент
- член 59 - 68 Закон за застрахователните посредници (VVG)
- Наредба за застрахователните посредници

Разпоредбите за професионалната дейност могат да бъдат разглеждани чрез уеб сайта www.gesetze-im-internet.de, управляван от Федералното министерство на правосъдието, и от Juris GmbH.

Отговорен и упълномощен представител:

Управителен съвет: Франц Райнер (председател), Андреас Берндт, Андрее Омщет, Бенедикт Шнел, Марк Вос-Щадлер

Председател на надзорния съвет: Клаус Ентенман

Разрешаване на потребителски спорове: Mercedes-Benz Bank AG участва в процедура за уреждане на потребителски спорове пред помирителен орган за уреждане на потребителски спорове „Омбудсман на частни банки“ („Ombudsmann der privaten Banken“) (www.bankenombudsmann.de). Там потребителят има възможност да призове омбудсмана на частните банки да разреши спор с банката. Допълнително е валидна уредбата на Процесуалния кодекс за разрешаване на жалби на клиенти в германския банков сектор, който може да бъде разгледан в интернет на адрес www.bankenverband.de. Жалбата трябва да бъде изпратена в писмен вид (например писмо, факс, имейл) до службата за жалби на клиенти към Федералния съюз на германските банки (Bundesverband deutscher Banken e.V.), пощенски код 040307, 10062 Берлин, Факс: (030) 1663-3169, имейл: ombudsmann@bdb.de.

_____________________________________________________


Mercedes-Benz Leasing GmbH

Siemensstraße 7
70469 Stuttgart

Телефонен номер: 0711 2574-0
Факс: 0711 2574-8005

Имейл: kundenservice@mercedes-benz-bank.com

Компетентни надзорни органи:
Федерален институт за надзор на финансовите услуги
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
и
Marie-Curie-Str. 24-28,
60439 Frankfurt a.M.

Европейска Централна Банка
Sonnemannstr. 20,
60314 Frankfurt a.M.

Отговорен и упълномощен представител: 

Ръководство:
Франц Райнер (председател), Андреас Берндт, Андрее Омщет, Бенедикт Шнел, Марк Вос-Щадлер

Съд на регистрация Щутгарт HRB 3913
№ ДДС: DE 811 121 012
IBAN: DE14600800000907177500
BIC/SWIFT: DRESDEFF600

Разрешаване на потребителски спорове:

Mercedes-Benz Leasing GmbH не е задължено да участва в процедура за разрешаване на потребителски спорове и няма да участва в такава.

_____________________________________________________


Контакт:

Телефон за обслужване на частни клиенти: Лизинг/Финансиране/Застраховка
Телефонен номер: 0681 96595010
Факс: 0681 96595015

Телефон за обслужване на корпоративни клиенти: Лизинг/Финансиране/Застраховка
Телефонен номер: 030 868755755
Факс: 030 868755756

понеделник-петък: 8.00-20.00 ч
събота: 8.00-16.00 ч

Cookies

Информация за употребата на бисквитки

Daimler използва бисквитки и подобни технологии, като например HTML5 Storage или Local Shared Objects (наречени по-нататък в текста под общото наименование „бисквитки“), за да разпознава предпочитанията на посетителите и най-популярните раздели в нашите уебсайтове и чрез тази информация да осигурява оптимално и още по-удобно оформление на уебсайтовете.
 

1. Функции и употреба на бисквитките

 • Бисквитките представляват малки файлове, които се записват на Вашия настолен компютър, ноутбук или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те могат да се ползват, за да се установи дали от Вашето устройство вече е имало комуникация с нашите сайтове, или кой език и какви други настройки предпочитате. Бисквитките могат да съдържат и лични данни.
   
 • При използване на нашия уебсайт Вие изрично се съгласявате с употребата и съхранението на бисквитки.

  Естествено, можете да посещавате нашия уебсайт и без бисквитките. тоест Вие можете да откажете употребата им и да изтриете бисквитките по всяко време, като направите съответните настройки във Вашето устройство. Това става по следния начин:

  Повечето браузъри са настроени да приемат автоматично бисквитките. Вие можете да промените тези настройки, като активирате настройката *не приемай бисквитки*.

  Можете по всяко време да изтривате съществуващите бисквитки. За подробности как точно става това вижте ръководството за експлоатация на Вашия браузър или съответно на Вашето устройство.

  Допълнителна информация за деактивиране на Local Shared Objects ще намерите на следния адрес:
  Информация за деактивиране на Local Shared Objects

  Употребата на бисквитките, както и тяхното ограничаване или изтриване, зависи от използваното устройство, а също и от браузъра, който използвате. За всяко от Вашите устройства и за всеки от браузърите, ако използвате няколко браузъра, трябва да зададете поотделно настройка за отказ или изтриване на бисквитките.

  В случай че решите да не използвате бисквитки, това може да доведе до ограничаване на функциите за нашите уебсайтове.

  Ние разделяме бисквитките в следните категории:

  Абсолютно необходими бисквитки (тип 1)
  Тези бисквитки са абсолютно необходими, за да работят правилно уебсайтовете и техните функции. Без тези бисквитки е възможно да не работят услуги като конфигураторът на автомобили.

  Функционални бисквитки (тип 2)
  Тези бисквитки позволяват да се подобри удобството и начина на работа на уебсайтовете и да се предоставят различни услуги. Например ние запаметяваме Вашите настройки за езика чрез функционални бисквитки.

  Бисквитки за услуги (тип 3)
  Тези бисквитки събират информация за това как използвате уебсайтовете. Те ни помагат да идентифицираме например особено популярни направления от нашите предложения в интернет и да Ви предложим по-добра услуга. Допълнителна информация ще получите в „Анализ на данни за потребление“.

  Бисквитки от външни изпълнители на услуги (тип 4)
  Тези бисквитки се използват от външни изпълнители на услуги, например социалните мрежи като Facebook, Twitter и Google+, за да може тяхното съдържание да се интегрира към нашия уебсайт с помощта на „Social Plug-ins“ (добавки за социални мрежи). Допълнителна информация относно употребата и функцията на Social Plug-ins ще откриете в точка 4 от Декларацията за поверителност.

Отговорно лице за защита на лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните на ЕС:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Германия
електронна поща: dialog.mb@mercedes-benz.com

Отговорник за защита на личните данни:

Mercedes-Benz AG
Chief Officer Corporate Data Protection
HPC E600
70546 Stuttgart
Германия
електронна поща: mailto:data.protection@mercedes-benz.com

1. Защита на личните данни

Благодарим Ви за Вашето посещение на нашите уебсайтове и за Вашия интерес към нашите предложения. Основен приоритет за нас е защитата на Вашите лични данни. В настоящата Декларация за поверителност ще Ви информираме по какъв начин събираме Ваши лични данни, как оперираме с тях, какви са целите и правните основания за тяхната употреба и какви са Вашите права във връзка с употребата им. Освен това ще Ви запознаем с Ръководството на Mercedes-Benz AG за защита на личните данни: 

Ръководство на Mercedes-Benz AG за защита на личните данни

Нашата Декларация за поверителност за употребата на нашите уебсайтове и Ръководството на Mercedes-Benz AG за защита на личните данни не са валидни за Вашата активност в уебсайтовете на социални мрежи или сайтове за други услуги. Информация за съответните валидни разпоредби за защита на личните данни на други уебсайтове можете да откриете на самите уебсайтове.

2. Събиране и обработка на Вашите лични данни

 • Когато посещавате нашите уебсайтове, ние съхраняваме определени данни за използвания от Вас браузър и операционна система, датата и часа на посещението, достъпа (например дали сте успели да отворите страницата, или сте получили съобщение за грешка), употребата на функциите на уебсайта, евентуално въведените понятия за търсене, колко често отваряте отделни уебсайтове, наименованието на показаните файлове, количеството прехвърлени данни, уебсайт, от който сте пренасочени към нашите уебсайтове, и уебсайтове, към които сте прехвърлени от нашите уебсайтове, независимо дали сте щракнали върху линкове на нашите уебсайтове или директно сте въвели домейн в полето за въвеждане (например на същия прозорец) във Вашия браузър, в който сте отворили нашите уебсайтове. Освен това, от съображения за сигурност, по-специално с цел предотвратяване и разпознаване на атаки към нашите уебсайтове или опити за извършване на измами, ние съхраняваме вашия IP адрес и името на вашия доставчик на интернет услуги за период от седем дни.  
 • Други лични данни запаметяваме единствено ако Вие сте ни предоставили тези данни, например при регистрация, чрез формуляр за контакт, чрез анкета, при акция с награди или с цел изпълнение на договора, като в тези случаи употребата става само в рамките на изявеното от Вас съгласие или според валидните законови разпоредби (допълнителна информация можете да откриете в раздел „Правни основания за обработката на лични данни“).
 • Вие не сте задължени нито според законодателството, нито според договора да предоставяте Вашите лични данни. Но е възможно някои функции от нашите уебсайтове да са достъпни само при предоставяне на лични данни. В такъв случай, ако Вие не предоставите Вашите лични данни, е възможно функциите да не са на разположение изцяло или частично.

3. Цели на употреба

 • Събираните лични данни при посещението на някой от нашите уебсайтове се използват, за да подобряваме сайтовете си и да ги направим максимално удобни за Вас, както и да защитим нашите IT системи от атаки и други действия, противоречащи на законите.
 • Ако Вие сте ни предоставили други лични данни, например при регистрация, чрез формуляр за контакт, чрез анкета, при акция с награди или с цел изпълнение на договора, ние използваме тези данни в необходимата степен само за посочените цели, за целите на обслужване на клиентите и доколкото е необходимо – за осъществяване на разплащания по евентуални бизнес процеси.

4. Предаване на лични данни на външни изпълнители на услуги; добавки за социални мрежи (Social Plug-ins)

 • Нашите уебсайтове може да съдържат оферти от външни изпълнители. Когато изберете такава оферта, ние прехвърляме данни в необходимата степен към съответния изпълнител на услугите (например че Вие сте открили тази оферта при нас и евентуално друга информация, която вече сте въвели в тази връзка на нашия уебсайт). 
 • Ако използваме на нашите уебсайтове така наречените „добавки за социални мрежи“ („Social Plug-ins“) за Facebook, Twitter и Google+, ние ги включваме по следния начин:

  Когато посещавате нашите уебсайтове, добавките за социални мрежи са деактивирани, тоест не се прехвърлят никакви данни към операторите на тези мрежи. Ако Вие желаете да използвате някоя от тези мрежи, натиснете съответната добавка за социална мрежа, за да осъществите пряка връзка със сървъра на тази мрежа.

  Ако сте регистрирани в социалната мрежа и в момента на активиране на добавката за социална мрежа сте влезли в своя потребителски акаунт, социалната мрежа може да регистрира Вашето посещение на нашия уебсайт във Вашия потребителски акаунт. Ако Вие желаете посещението Ви да не се регистрира, преди активирането на добавката за социална мрежа трябва да излезете от потребителския си акаунт в мрежата. Социалната мрежа не може да регистрира Вашето посещение на други уебсайтове на Mercedes-Benz AG, ако не сте активирали също и добавката, която се намира там.

  Когато Вие активирате добавка за социална мрежа, мрежата прехвърля съдържанието, което така става достъпно, директно към Вашия браузър, който Ви свързва с нашия уебсайт. В такава ситуация е възможно прехвърлянето на някои данни да бъде инициирано и управлявано от съответната социална мрежа. Относно Вашата връзка със социална мрежа осъществения пренос на данни между мрежата и Вашата система и Вашите операции с тази платформа е валидна единствено политиката за поверителност на съответната мрежа.

  Добавката за социална мрежа остава активирана, докато Вие я деактивирате или докато изтриете бисквитките.

Указания за бисквитките

 • Ако щракнете върху линк към оферта или активирате добавка за социална мрежа, е възможно личните данни да попаднат в изпълнители на услуги в страни извън Европейската икономическа зона, които от гледна точка на Европейския съюз („ЕС“) и стандартите на ЕС не гарантират подходящо „адекватно ниво на защита“ при обработката на лични данни. Имайте предвид тези обстоятелства, когато желаете да щракнете върху даден линк или да активирате добавка за социална мрежа и по този начин да позволите разкриването на Вашите лични данни.

5. Анализ на данни за потребление; прилагане на инструменти за анализ

 • Ние бихме желали да адаптираме съдържанието на нашите интернет страници колкото е възможно по-близо до Вашите интереси, като това ще подобри предложенията ни към Вас. За да разпознаваме предпочитанията на потребителите и особено популярни направления от нашите уебсайтове, ние използваме следните инструменти за анализ: Google Analytics.
 • При употребата на тези инструменти за анализ е възможно да бъдат прехвърлени лични данни към сървъри, които са разположени в САЩ, и там данните да бъдат обработвани. Имайте предвид следното: В САЩ не е възприето стандартното „ниво на адекватна защита“, одобрено и прилагано в ЕС при обработката на лични данни. Все пак такова ниво на защита е възможно да бъде постигнато за отделни оператори чрез сертифицирането съгласно така наречения „Щит за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ“ („EU-U.S. Privacy Shield“).
 • Ако не желаете ние да събираме и анализираме информация относно Вашите посещения на нашите уебсайтове чрез посочените инструменти за анализ, можете по всяко време да прекратите обработката на данни за по-нататъшни посещения („Opt-Out“).

  За техническото осъществяване на този отказ във Вашия браузър се поставят бисквитки Opt-Out. Тези бисквитки служат единствено за регистрирането на Вашия отказ. Имайте предвид, че поради технически причини бисквитките Opt-Out са валидни само за браузъра, от който са зададени. Ако изтриете бисквитките или използвате друг браузър или друго устройство, е необходимо отново да направите настройката Opt-Out.
 • По-долу ще откриете информация за доставчиците на използваните от нас инструменти за анализ и за съответната възможност за изключване на опцията:

  Google Inc. („Google“):
  Google са сертифицирани съгласно „Щита за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ“ (EU-U.S. Privacy Shield).
  Вие можете да откажете Google да пренасят, да събират и обработват Ваши лични данни. Информация от Google по въпроса е налична на следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

6. Сигурност

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

7. Правни основания за обработката на лични данни

 • Ако Вие сте дали Вашето съгласие за обработка на Вашите лични данни, това съгласие представлява правно основание за обработката (чл. 6, ал. 1, буква a) от Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (GDPR)).
 • При обработка на данните с цел подготовка или изпълнение на договора с Вас правното основание е чл. 6, ал. 1, буква б) на GDPR.
 • Когато обработката на Вашите лични данни се изисква при изпълнение на нашите законови задължения (например за съхранение на данни), ние сме задължени за това съгласно чл. 6, ал. 1, буква в) на GDPR.
 • Освен това ние обработваме лични данни с цел защита на нашите законни интереси, както и на законно признати интереси на трети страни съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) на GDPR. Например законно признат интерес представлява запазването на функционалността и безопасността на нашите IT системи, а също така продажбата на пазара на собствени и чужди продукти и услуги и законово изискваната документация за търговски контакти.

8. Изтриване на Вашите лични данни

Вашият IP адрес и името на Вашия доставчик на интернет, които съхраняваме само от съображения за сигурност, се изтриват след седем дни. В останалите случаи ние изтриваме Вашите лични данни, когато отпадне основанието, поради което ги събираме и обработваме. След този момент данните се запаметяват само ако това се изисква съгласно законите, директивите или други правни разпоредби на Европейския съюз или на друга страна членка на Европейския съюз, които ние сме задължени да спазваме.

9. Права на субектите на обработваните лични данни

 • Като субект на обработваните лични данни Вие имате правото да получите уведомление относно обработката (чл. 15 GDPR), да коригирате обработваните данни (чл. 16 GDPR), да поискате Вашите данни да бъдат изтрити (чл. 17 GDPR), да ограничите обработката на данни (чл. 18 GDPR) както и право да пренесете личните си данни (чл. 20 GDPR).
 • В случай че Вие сте дали Вашето съгласие да обработваме Вашите лични данни, Вие имате правото по всяко време да оттеглите съгласието си. Това оттегляне на съгласието не накърнява законосъобразността на извършената обработка на Ваши лични данни до момента на оттеглянето на съгласието. Също така в сила остава по-нататъшната обработка на тези данни въз основа на друго правно основание, например за изпълнението на законови задължения (вижте раздел „Правни основания за обработката на лични данни“).
 • Право на възражение
  Вие имате правото поради причини, които зависят от Вашата специфична ситуация, по всяко време да подадете възражение срещу обработката на Ваши лични данни, която се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква д) на GDPR (Обработка на данни поради причина от обществен интерес) или чл. 6, ал. 1, буква е) на GDPR (Обработка на лични данни въз основа на баланса на основни права). В случай че Вие подадете възражение, ние ще продължим да обработваме Вашите лични данни само ако можем да докажем съществуването на задължителни основателни причини, които са с преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или дотолкова, доколкото обработката на данни е необходима за упражняването и защитата на законни интереси.
 • Вашите заявления или декларации по възможност изпращайте на долупосочения адрес: kundenrechte@mercedes-benz.com
 • В случай че считате, че обработката на Вашите лични данни е в нарушение на определени законови разпоредби, Вие имате правото да подадете жалба до някой от компетентните органи, отговарящи за контрола върху защитата на личните данни (чл. 77 GDPR).

10. Бюлетин

Ако се абонирате за някой от бюлетините, предлагани на нашия уебсайт, данните, които се използват при регистрацията за изпращане на бюлетина, се използват само за изпращане на бюлетина, доколкото Вие не сте дали съгласие за друг вид употреба. Можете по всяко време да прекратите абонамента си чрез опцията за прекратяване, предвидена в бюлетина.

11.      Централизирана услуга за достъп на Mercedes-Benz AG

Чрез централизираната услуга за достъп на Mercedes-Benz AG можете да се регистрирате за всички свързани с услугата уебсайтове и приложения на концерна Mercedes-Benz AG и неговите марки. Условията за употреба на централизираната услуга за достъп на Mercedes-Benz AG можете да разгледате на следния линк:

Условия за употреба на централизираната услуга за достъп на Mercedes-Benz AG

12. Бисквитки

Информация за използваните от нас бисквитки и техните функции ще откриете в нашите Указания за бисквитките.

Указания за бисквитките

Актуалност: Октомври 2019 г.

Авторско право

Copyright 2019 Mercedes-Benz AG. Всички права запазени. Всички текстове, изображения, графики, аудиофайлове, видеофайлове и анимация, както и аранжировките им са обект на авторско право и на други закони, защитаващи интелектуалната собственост. Те не трябват да се копират нито за търговски цели или за разпространение, нито да се променят и да се използват на други уеб страници. Някои от интернет страниците на Mercedes-Benz AG съдържат и материал, който е предмет на авторско право на тези, които са го предоставили.

Продукти и цени

След приключване на редакцията на отделни страници в продуктите и услугите могат да възникнат промени. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията или формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обхвата на доставката и услугите, доколкото, като се вземат предвид интересите на Mercedes-Benz AG, промените или отклоненията са приемливи за клиента. Изображенията може да съдържат и аксесоари, специално оборудване или други разработки, които не принадлежат към серийния обем на доставката и услугите. Отклоненията в цвета са по технически причини. Отделни страници могат също да съдържат типове и услуги, които не се предлагат в отделните държави. Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия са валидни обаче само за Федерална република Германия. Освен ако в условията за продажба или доставка не е предвидено друго, в сила са валидните в деня на доставката цени. За нашите търговски партньори цените са препоръчителни продажни цени. Затова относно актуалното състояние попитайте представителство или търговски партньор.

Търговски марки

Ако не е посочено друго, всички търговски марки, споменати на интернет страниците на Mercedes-Benz AG, са законово защитени търговски марки на Mercedes-Benz AG, като това важи по-специално за имената на моделите, както и за всички логота и емблеми на компанията.

Лицензионни права

Mercedes-Benz AG желае да Ви предложи иновативна и информативна интернет програма. Затова се надяваме, че креативното оформление Ви доставя не по-малко радост, отколкото на нас. Но също така Ви молим за разбиране относно това, че Mercedes-Benz AG трябва да защити своята интелектуална собственост, включително патенти, търговски марки и авторски права, както и че тези интернет страници не могат да предоставят лицензионни права върху интелектуалната собственост на Mercedes-Benz AG.

Указания относно изразяването на предвиждания

Интернет страниците, Investor Relations Releases, годишните и междинни доклади за дейността, прогнозите, презентациите, аудио и видеоизлъчванията на събития (на живо или на запис) и други документи на този уеб сайт съдържат освен всичко и прогнозни изказвания във връзка с бъдещи процеси, които се базират на актуалната преценка на мениджмънта. С думи като „предполагаме“, „приемаме“, „вярваме“, „преценяваме“, „очакваме“, „възнамеряваме“, „можем/бихме могли“ „планираме“, „проектираме“, „би трябвало да“ и други подобни изрази се имат предвид подобни прогнозни изказвания. Такива твърдения са свързани с определени рискове и несигурност. Някои примери за това са конюнктурният спад в Европа или Северна Америка, промени във валутните курсове, лихвени ставки и цени на суровините, внедряване на продукти от конкурентите, по-силни стимули за продажби, необходимото прилагане на новия бизнес модел за smart, прекъсвания на доставките на материалите за производство поради недостиг на материали, стачки на персонала или фалиране на доставчици, а също спадането на продажните цени на употребяваните автомобили. В случай че настъпят някои от тези несигурни и непредвидими фактори (някои от тях са описани в раздел „Доклад за рисковете“ в актуалния отчет за дейността на Mercedes-Benz AG, както и в „Risk Factors“ в актуалния отчет за дейността на Mercedes-Benz AG във формуляра 20-F, който е подаден в Надзорния орган на борсата за ценни книжа на САЩ) или предположенията, направени въз основа на изказванията, се окажат неверни, действителните резултати може да се различават значително от тези, които са посочени в изказванията, или са се съдържали в тях. Ние не възнамеряване, нито поемаме задължението постоянно да актуализираме предвижданията си, тъй като те се базират единствено на обстоятелства, валидни към деня на тяхното публикуване.

Отговорност

Информацията и данните, съдържащи се в тези страници, не са израз на обещание или гаранция, било то поета изрично или мълчаливо. Те по-специално не са мълчалив израз на ангажимент или гаранция относно характеристики, продаваемост, пригодност за определени цели, или за ненакърняване на закони и патенти. 

На нашите интернет страници можете да намерите и връзки към други страници в интернет. Бихме желали да Ви обърнем внимание, че нямаме влияние върху дизайна и съдържанието на страниците, към които препращат тези линкове. Затова не можем да носим отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената в тях информация. Предвид това ние се дистанцираме от цялото съдържание на тези страници. Горното се отнася за всички връзки на нашите интернет страници към външни сайтове и тяхното съдържание.

Забележка съгласно член 36 от Закона за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)): Mercedes-Benz AG няма да вземе участие в процедура за решаване на спорове пред помирителен орган по потребителски спорове по смисъла на VSBG и не е задължено да участва.

Информация за разрешаване на спорове онлайн
По предложение на Европейската комисия беше създадена интернет платформа за онлайн решаване на спорове (т.нар. „платформа за ОРС“). Платформата за ОРС служи като портал за извънсъдебно разрешаване на спорове относно договорни задължения, произтичащи от онлайн договори за продажби. Достъп до платформата за ОРС ще намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/consumers/odr